Zverejnené: 07.09.2018

Číňania sa v dôchodku spoliehajú na úspory


Article image

Obyvatelia Číny zanedbávajú svoje dôchodkové úspory. Až 54 percent respondentov prieskumu priznalo, že ešte nezačalo so sporením, pričom 42 percent z nich je už vo veku od 50 do 59 rokov. Priemerný vek, kedy si ľudia v Číne začínajú odkladať na penziu, je 45 rokov, čo je veľmi neskoro.

Čínska spoločnosť rapídne starne. Ľudia sa dožívajú dlhšieho veku, penzijné programy však s týmto faktom nerátajú. Navyše veľkosť populácie v pracovnom veku sa zmenšuje, takže klesá aj suma odvodov. Rozdiel medzi výdajmi a príjmami štátneho penzijného systému dnes dosahuje 87 mld. dolárov a do budúcnosti bude rásť.


Spoliehanie sa na hotovostné úspory

Medzi obyvateľmi krajiny pritom prevláda nevedomosť o potrebe dôchodkového sporenia. Mileniáli (vo veku 18 - 34 rokov) by radi išli do penzie už vo veku 57 rokov, no len 44 percent z nich si už začalo šetriť. Plánujú tak začať robiť až vo veku 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si budú môcť sporiť len 17 rokov. Až 38 percent milieniálov priznalo, že ešte o sporení vôbec neuvažovalo.

Uvádza to štúdia spoločnosti Fidelity International, ktorá bola realizované spolu s čínskou spoločnosťou Ant Fortune na vzorke 28 440 respondentov.

Podľa prieskumu si mileniáli dokážu mesačne ušetriť v priemer 196 dolárov, čo je 21 percent z ich príjmu. V prieskume uviedli, že na komfortný život na dôchodku by potrebovali sumu 240 tisíc dolárov. Očakávajú, že k tejto sume sa dopracujú jednoduchým sporením na bankovom účte. Ak by však aj vydržali pri odkladaní si súčasnej sumy úspor pravidelne každý mesiac, trvalo by im takmer 60 rokov, kým by sa k želanej sume dopracovali.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že obyvatelia Číny nemajú dostatočné znalosti o tom, ako pracovať s peniazmi. Menej ako tretina uviedla, že pri penzijnom sporení by využila dlhodobé investičné produkty určené pre penzijné sporenie. Naopak väčšina sa spolieha na štátny dôchodkový systém, prípadne na hotovostné úspory. Nedostatok znalostí o profesionálnych investičných stratégiách preto zdôrazňuje potrebu lepšej edukácie obyvateľov.

„Prieskum naznačuje, že je potrené čínskych investorov vzdelávať o investičných stratégiách slúžiacich pre dlhodobé sporenie,“ hovorí Diasy Ho, riaditeľka Fidelity International pre Áziu okrem Japonska. „Dúfame, že mladá generácia si dôležitosť úspor skoro uvedomí. Čas a investície sú totiž pre komfortnú penziu životne dôležité,“ dodáva.


Trojgeneračná spoločnosť

Mileniáli v Číne sú označovaní aj ako sendvičová generácia. Znamená, to že sa od nich ešte stále očakáva, že sa podľa starého modelu čínskej spoločnosti postarajú na dôchodku o svojich rodičov. Pritom musia platiť aj dobré vzdelanie svojim deťom. Táto generácia sa preto začala významne zadlžovať, čo v Číne nie je zvyčajné. Typická pre krajinu je naopak vysoká miera úspor.

Oficiálny vek odchodu dôchodku je u mužov v Čine stanovený na 60 rokov a u žien na 55 rokov. Podľa reformy prijatej v tomto roku sa však má tento vek zvyšovať, a to o jeden rok každých šesť rokov u mužov a u žien o jeden rok každé tri roky. Vláda totiž prognózuje, že podiel populácie staršej ako 60 rokov bude rásť zo súčasných 15 percent na takmer 40 percent.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách