Zverejnené: 01.07.2020

ČSOB mení cenník od 1.9.2020


Article image
ČSOB od 1. septembra 2020 upravuje svoj cenník. Zmeny sa dotkli Detského balíka Sloník, elektronického bankovníctva, Debetných a Kreditných kariet, hotovostných a bezhotovostných operácií, poskytovania spotrebiteľských úverov.
 


Balíky služieb

Detský balík Sloník
Bude za poplatok 3,00 eura mesačne, predtým bol poplatok 1,00 euro mesačne.
Zriadenie a elektronická zmena SEPA trvalého príkazu na úhradu/ súhlasu so SEPA inkasom je v cene balíka, predtým iba na produkty v rámci balíka.

Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR bude neobmedzený, predtým bolo iba 5 výberov bez poplatku.
Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking Majiteľ účtu má k službe pasívny prístup a zákonný zástupca aktívny prístup, predtým bol iba pasívny prístup.

Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom v neobmedzenom počte, predtým  iba na produkty v rámci balíka.
Úrazové poistenie: pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením a dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode, odškodné za chirurgický zákrok po úraze s jednorazovým plnením 100,00 €, odškodné za hospitalizáciu po úraze s denným odškodným 5,00 € za , za ročný poplatok 6,64 € už nebude v balíku služieb.

ČSOB Sporiaci účet Štandard, Investičný program a Životné poistenie Vario Junior už nebudú zahrnuté v cene balíka.

Zmena podmienok na získanie zľavy z mesačného poplatku:
Kreditný obrat na Detskom účte Sloník dosahuje min. 30,00 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) alebo  priemerný mesačný zostatok Detského účtu Sloník je min. 1 000 € v aktuálnom mesiaci.
Predtým
Kreditný obrat na Detskom účte Sloník dosahuje min. 10,00 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) alebo priemerný mesačný zostatok Detského účtu Sloník je min. 1 000 € v aktuálnom mesiaci.
 
ČSOB Študentský účet FUN
V balíku služieb pribudla služba Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad: PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace smrti s jednorazovým plnením 1 500 € pripoistenie Medifón. Variant A bude za poplatok  2,50 €/mesačne a Variant B za poplatok 4,50 €/mesačne.
 

Bežné účty

Bežné účty v EUR a cudzej mene budú za poplatok 6,00 eur mesačne , predtým bol poplatok 4,00 eura mesačne.
Výpisy k bežným účtom budú za poplatok 2,00 eura, predtým bol poplatok 1,50 eura.

Ostatné poplatky k balíkom služieb a bežným účtom

Zmena dispozičných oprávnení bude za poplatok 10,00 eur,  predtým Zmena na žiadosť klienta za poplatok 5,00 eur.
Potvrdenie na žiadosť klienta za poplatok 10,00 eur, predtým 7,00 eur.
 

Termínované a sporiace účty

Hotovostný výber zo sporiaceho účtu bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 4,00 eura.
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty bude za poplatok 0,50 %/min. 5,00 eur.

Predtým
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty (% z vyberanej sumy, v závislosti od doby viazanosti vkladu/výpovednej lehoty):
kratšia než 1 mesiac poplatok 0,75 %/min. 3,00 eura.
od 1 mesiaca vrátane poplatok 0,75 %/min. 3,00 eura.

Vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade bude za poplatok 5,00 eur, predtým 0,70 eur.

Hotovostné platobné operácie

Pokladničné operácie
Hotovostný vklad 3. osobou bude za poplatok 5,00 eura, predtým 3,00 eura.
Hotovostný výber bude za poplatok 5,00 eura, predtým 4,00 eura.

Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 50 ks mincí a Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 €, predtým 5 % zo sumy, min. 3,00 €.

Bezhotovostné platobné operácie

Platobné operácie v rámci ČSOB
Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 5,00 eura, predtým bol poplatok 3,00 eura.
SEPA platobné operácie
SEPA platba
Odoslaná platba v pobočke za poplatok 5,00 eur, predtým 3,00 eura.
SEPA trvalý platobný príkaz/Súhlas so SEPA inkasom.
Zmena a Zrušenie v pobočke bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,00 eura.

Cezhraničné platobné operácie

Trvalý platobný príkaz do zahraničia za poplatok 5,00 eur v pobočke, predtým 3,00 eura.

Ostatné služby platobných operácií

SEPA platobné operácie
Avízo o nezrealizovanej platbe poštou bude za poplatok 3,00 eura, predtým 1,50 eura.

Platobné karty

Debetné platobné karty
VISA Classic/ VISAClassic Študent /Debit MC
Poplatok za vedenie platobnej karty bude 2,50 eura mesačne, predtým 2,00 eura mesačne.
Debit Gold MC
Poplatok za vedenie platobnej karty bude 6,00 eura mesačne, predtým 4,90 eura mesačne.

Transakcie platobnými kartami
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR za poplatok 3,00 eura, predtým  2,50 eura.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky za poplatok 1,00 euro, predtým 0,50 eura
Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,00 eura.

Kreditné platobné karty
MasterCard Credit Basic
Poplatok za služby spojené s kreditnou platobnou kartou a s vedením úverového účtu bude za poplatok 2,50 eur, predtým bol poplatok 1,50 eur.
Zrušenie kreditnej platobnej karty a úverového účtu otvoreného kratšie ako 1 rok bude za poplatok 10,00 eur, predtým 7,00 eur.

100 % zľava z mesačného poplatku za MC Credit Standard bola pri objeme platieb 150,00 eur, po novom to bude 250,00 eur.

Transakcie kreditnými platobnými kartami
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude za poplatok 1,00 euro, predtým 0,50 eura.
Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,00 eura.
 

Elektronické bankovníctvo

Ostatné (informačné) SMS pri Moja ČSOB a ČSOB BusinessBanking Lite budú za poplatok 0,15 eur/1 SMS, predtým 0,10 eur/1 SMS. 

Úvery

ČSOB Spotrebiteľský úver
Spracovanie úveru bude za poplatok 35,00 eur, predtým 20,00 €/úver.
Potvrdenie vystavené na základe žiadosti klienta bude za poplatok 50,00 € (+ DPH) , predtým 41,67 € (+ DPH).

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách