Zverejnené: 17.10.2017

Dokedy budú investorom priať dobré časy?


Article image

Druhý najdlhší býčí trh v povojnovej histórii sa i naďalej drží pri sile. Napriek tomu hľadia investori do budúcnosti so stále väčšími obavami a s napätím očakávajú deň, keď sa dobré časy skončia.

Investičná spoločnosť Fidelity International definuje preto vo svojom výhľade na zvyšok tohto roka tri kľúčové témy, ktoré by mali investori sledovať. Fundamentálne sme stále v tzv. “zlatom” období nízkeho rastu a nízkej inflácie, ktoré poskytuje trhom priaznivé prostredie. Táto situácia by na základe porovnania s minulosťou mohla ešte nejaký čas trvať.

Tri témy, ktoré si zaslúžia pozornosť investorov:


Býčí trh je vo svojej finálnej fáze, no zmena zatiaľ nie je otázkou dní

Na súčasnom trende sa vezieme už dlhú dobu. Hoci niektorí z ťahúňov rastu už začínajú pomaly slabnúť, skorý odchod z trhových pozícií by mohol pre investorov znamenať riziko ukrátenia sa o časť potenciálnych ziskov. Globálny rast ekonomiky je totiž stále solídny a rastú aj zisky firiem. Dividendy akcií z indexu S&P500 i naďalej prekračujú 10-ročné výnosy z amerických pokladničných poukážok, čo hrá stále do karát akciám. V súčasnosti tak teda zmena trendu nie je otázkou dní, no na druhej strane treba sa stále viac pozerať na to, ako ochrániť portfólio pred náhodným rizikom poklesu.

 

Dilema centrálnych bánk: cyklické, alebo štrukturálne oživenie

Centrálne banky musia dnes riešiť náročný problém, ktorým je oddelenie cyklických a štrukturálnych faktorov ovplyvňujúcich súčasnú ekonomiku. Kľúčovou otázkou je, či sme v súčasnosti svedkami udržateľného zotavenia ekonomiky, alebo len cyklického vrcholu v prostredí stagnácie. Podľa nášho názoru je súčasné oživenie cyklické a nestačí na ospravedlnenie vysokých výnosov. Spolu so štrukturálnymi otázkam ako napríklad prílišným zadlžením sa, starnúcou populáciou a nízkou produktivitou dáva táto situácia investorom a centrálnym bankárom dostatok dôvodov očakávať len nízky rast a i naďalej pri nízkej inflácii.

 

Inflácia je v stredobode záujmu

Na základe súčasnej nízkej miery nezamestnanosti by sme mohli očakávať, že vyššie mzdy vyvolajú v ekonomike inflačné tlaky. No nedochádza k tomu. Dokazuje to, že americká ekonomika nie je dostatočne silná, ako by sa z dobrých čísel zamestnanosti mohlo zdať. Americká inflácia bola totiž v posledných šiestich mesiacoch neobyčajne slabá.
Predsedníčka Fedu Jenet Yellen verí, že tento jav je len dočasný. Plány americkej centrálnej banky totiž stále počítajú so zvyšovaním sadzieb v decembri a tromi ďalšími zvýšeniami v budúcom roku. Ak však uvidíme ďalšie neuspokojivé čísla rastu cien, ešte viac to rozvíri pochybnosti o skutočnom stave americkej ekonomiky a teda aj zvyšovaní sadzieb. Inflácia je teda faktorom, ktorý si zaslúži plnú pozornosť investorov. Výhľad v tejto oblasti už zhoršil aj Fed.

Investičný výhľad spoločnosti Fidelity v skratke:

Akcie    

Hoci je býčí trh vo svojej poslednej fáze, je dobré byť i naďalej odvážny. Rast ziskov je stále silný a valuácie hovoria v prospech akcií, na úkor dlhopisov.
USA - panuje stále prajné prostredie pre akcie. Chýba však impulz pre zmenu oboma smermi. Pozornosti sa i naďalej môžu tešiť najmä akcie technologických firiem.
Európa - politické obavy sa nenaplnili a akcie ťažia aj z dobrých firemných výsledkov, ako aj valuácií. Obdobie ľahkého zárobku je však už za nami. Kľúčovým teraz bude starostlivý výber titulov.
Ázia a Pacifik - záujem investorov sa po rozšírení indexu MSCI o niektoré akcie z tejto krajiny opäť upiera na Čínu. Reforma na dopytovej strane vzbudzuje optimizmus a vznikajú tu selektívne príležitosti.
Japonsko - ekonomický rast je zdravý, no inflácia stále zaostáva za očakávaniami. Myslíme si, že najlepšie  príležitosti sa ukrývajú v malých a stredných firmách.
Stredný východ, Afrika, Latinská Amerika - povzbudenie v globálnom raste a slabý dolár poskytujú prajné prostredie pre rozvíjajúce sa trhy. Z tohto pozitívneho výhľadu ťaží najmä spracovateľský priemysel.
Globálne sektory- vďaka vysokej úrovni inovácií zostávame i naďalej pozitívni pri technologickom sektore a telekomunikačných firmách. Naopak sme viac negatívni pri energetickom sektore.

 

Dlhopisy, aktíva s fixným výnosom

Údaje o inflácii sú základnou mantrou, ktorá ovláda Fed pri jeho rozhodnutiach o zvyšovaní sadzieb. Myslíme si, že to môže Fed dotlačiť k chybám v zmysle jeho prílišnej opatrnosti pri obmedzovaní výnosov na dlhopisoch.
Investičné dlhopisy - valuácie vzrastú na základe príprav centrálnych bánk pritvrdzovať politiku, čo naženie vietor do plachiet týmto aktívam.
High yield dlhopisy - klesanie spreadov sa raz musí zastaviť. Byť pripravený na zmenu trendu je podľa nás rozumné.
Rozvíjajúce sa trhy - dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov si vedú celkom dobre Valuácie sa však dostali na historicky nízke úrovne. Riziko tu teda už môže byť vyššie ako potenciálny zisk.

 

Alternatívne investície

Komerčné nehnuteľnosti: kontinentálna Európa - silné ekonomické oživenie, spolu s nezmenenou monetárnou politikou bude trh podporovať i naďalej. Stratégiou by malo byť zameranie sa na tie najbonitnejšie aktíva.
Komerčné nehnuteľnosti: Veľká Británia - tu je situácia opačná. Nepriaznivý ekonomický výhľad pre krajinu, ktorú čaká brexit, predstavuje hlavný protivietor pre komoditu komerčných nehnuteľností. Nadvýkon môže ponúknuť zameranie sa na stabilný a bezpečný prenájom a držbu .
Komodity - energetické fundamenty sú z krátkodobého hľadiska pozitívne. Flexibilita ponuky zo strany severo-americkej ťažby z bridlíc však zo strednodobého hľadiska predstavuje limit pre ďalší rast ceny.
Infraštruktúra - táto trieda aktív môže byť užitočná z pohľadu diverzifikácie. Radi by sme ju preto rehabilitovali. Môže totiž ponúknuť vyššie výnosy a zahŕňa projekty pracujúce s menšou pákou (zadlžením).Užitočné články

Finančný Kompas v médiách