Zverejnené: 23.05.2023

Koľko poistencov zmení zdravotnú poisťovňu k 1.1.2023?


Article image
Zdravotnú poisťovňu od januára 2023 zmení približne 180 000 ľudí. Najviac poistencov odišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, takže jej ubudne  19 951 poistencov,  najviac poistených pribudlo do zdravotnej poisťovne Dôvera v počte 13 250  a do zdravotnej poisťovne Union prešlo v počte 6 701 poistencov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto roku eviduje 213 395 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne.

Akceptovaných prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023 bolo 180 399, čo predstavuje 84,54% z celkového počtu prihlášok a 32 996 prihlášok úrad neakceptoval, čo predstavuje 15,46% z celkového počtu prihlášok.

Počet poistencov v zdravotných poisťovniach k 31. 10. 2022

Zdravotná poisťovňa Počet poistencov/podiel v %
Dôvera 1 663 748 - 32,35%
VŠZP 2 882 131 - 55,21%
Union 638 073 - 12,44%
 

Úbytok/prírastok jednotlivých zdravotných poisťovní

 
Zdravotná poisťovňa Prírastok/úbytok poistencov
Dôvera 13 250  ( 0,80%)
VŠZP -19 951 (-0,69%)
Union 6 701  (1,05%)

Počet poistencov s akceptovateľnou prihláškou podľa kraja

Kraj Počet poistencov
Bratislavský 12 301
Trnavský 12 143
Trenčianský 11 817
Nitrianský 18 369
Žilinský 13 513
Banskobystrický 28 597
Prešovský 41 232
Košický 39 727

Za posledných 5 rokov sa päťkrát prepoistilo 6 526 poistencov, ktorí predstavujú 1,01 %. Štyrikrát sa prepoistilo 18 764 ľudí, trikrát 33 234 ľudí, čo predstavuje 5,13 % poistencov. Dvakrát za uvedené obdobie zmenilo zdravotnú poisťovňu 79 525 ľudí, čo predstavuje 12,28 %.

Obec Lomnička v okrese Stará Ľubovňa dominuje v top 30 obciach s najintenzívnejším prepoisťovaním za roky 2018 až 2022. V tejto obci sa 3 a viackrát prepoistilo 40 % obyvateľov obce. Nasleduje Ruská Voľa v okrese Vranov nad Topľou s 34 % obyvateľstva, na treťom mieste bola obec Lipovec v okrese Rimavská Sobota.

Zdroj: ÚDZS

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách