Zverejnené: 06.03.2024

Nová tabuľka odchodu do dôchodku 2024: Zistite, kedy sa naň dostanete


Article image
Pre tých, ktorí sa chystajú do dôchodku v roku 2024, sa dôchodkový vek nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966. Dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, najviac však za tri deti, najviac o 18 mesiacov.

Pre poistencov narodených od roku 1967 nastane tento rok zmena. Podľa aktuálne platnej legislatívy sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Nárok na
dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku.

V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 a je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení.
Rok narodenia Dôchodkový vek:
Muži                        Ženy s počtom detí
0 1 2 3 a 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
             
             
Rok narodenia Dôchodkový vek muža s počtom detí      
1 2 3 a viac      
1957 62r 61r 6m 61r      
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m      
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m      
1960 62r 6m 62r 61r 6m      
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m      
     
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m      
1963 63r 62r 6m 62r      
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m      
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m      
1966 63r 6m 63r 62r 6m      

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako sa pripraviť na dôchodok a optimalizovať svoje finančné prostriedky

Druhý pilier

Pri sporení na dôchodok platí, že čím skôr začnete, tým lepšie. Riešiť to treba okamžite od prvej výplaty, aby vám stačilo sporiť si čo najmenej a dosiahnuť čo najväčší výsledok. Sporenie na dôchodok by nemal odkladať nikto, naopak, riešiť to súbežne napríklad popri splácaní hypotéky. Čím dlhšie investujeme, tým lepšie. Pri investovaní sa treba orientovať na dlhšie časové horizonty, ideálne viac ako 15 rokov.

Nie je múdre spoliehať sa iba na dôchodok od štátu. Sporenie na dôchodok má veľký význam. Do dôchodku môžete odísť omnoho skôr a so sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok. Jednou z možností, ako si zvýšiť svoj dôchodok, je II. pilier. Výhodou je, že na váš dôchodkový účet v II. pilieri sa presúva časť dôchodkových odvodov, ktoré vy a váš zamestnávateľ platíte tak či tak, čo znamená, že na sporenie nemusíte použiť vlastné finančné prostriedky.

Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné, takzvaný tretí pilier. Je to kapitalizačný pilier, čo znamená, že si sporíte na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku vyplácaného z III. piliera bude závisieť prevažne od vašich zaplatených príspevkov aj od príspevkov zamestnávateľa počas celej doby sporenia ako aj od ich zhodnotenia.

Investovanie do dôchodku

Investovanie je ďalšia možnosť, ako si sporiť na dôchodok. Ak si necháte svoje peniaze na bežnom účte, prípadne na sporiacom účte, infláciou sa vám vaše peniaze znehodnotia. Z toho dôvodu je dobré poradiť sa s investičným špecialistom, ktorý má prehľad o možnostiach na trhu a odporučí vám pre vás vyhovujúce investičné produkty.

Nemusíte mať veľký objem peňazí na to, aby ste mohli investovať. Stačí, ak budete každý mesiac investovať pravidelne, napr. 30, 50 alebo aj viac eur. Vaše peniaze tak rokmi nestratia na hodnote, ale naopak, zarobia vám na slušnú sumu k dôchodku.
 
 
TIP OD NÁS: Zhodnotenie financií vo fondoch je z dlhodobého hľadiska vyššie ako napríklad na termínovaných vkladoch alebo sporiacich účtoch.
ETF fondy predstavujú populárny investičný nástroj, ktorý kopíruje portfólio indexov. ETF fondy sú obchodovateľné na burze a fungujú rovnako ako napr. podielové fondy.

Ak sa neviete rozhodnúť, do čoho voľné peniaze investovať alebo ako sporiť, stačí si porovnať sporiace a investičné produkty na
Finančnom Kompase alebo nás kontaktovať a my vám poradíme pre vás výhodné riešenie. Naša Investičná kalkulačka vám vypočíta hodnotu vašej investície, ktorú by ste mohli mať, ak by ste využili niektorý z podielových fondov.

Nie je jednoduché vyznať sa v stovkách rôznych fondov. Ak nie ste sami finančnými expertmi, odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom. Ten vás určite upozorní aj na to, aby ste si pri výbere dali pozor na to, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa tak ďalšiemu riziku
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách