Zverejnené: 15.03.2017

Odklad splácania


Odklad splátok istiny úveru

To znamená, že splátka úveru je zložená z dvoch častí – istiny úveru a úroku. Počas prvých rokov splácania úveru veľkú časť splátky tvorí práve časť úroku, ktorý aj napriek odkladu splátok platiť musíte. Môže sa teda stať, že máte napr. splátku vo výške 200 EUR mesačne ( čoho cca 130 EUR tvorí úrok a cca 70 EUR tvorí splátka istiny). Pre Vás to znamená, že platiť budete musieť aj naďalej 130 EUR mesačne.

Ak teda nie je potrebné, o odklad splátok nežiadajte. Nechajte si túto možnosť na neskôr, ak by nastali neočakávané a závažné životné situácie. Čím neskôr o odklad splátok požiadate, tým menšia časť úroku bude v splátke, ktorú by ste v prípade odkladu museli splácať.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách