Zverejnené: 08.03.2021

Poistenie nehnuteľnosti, čo všetko si môžete poistiť


Article image
Poistenie nehnuteľnosti je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností.  


Predmetom poistenia nehnuteľnosti môže byť:

  • rodinný dom (vrátane stavebných súčastí, prípojok vody, kanalizácie či elektriny, stavebného materiálu) a ostatných stavieb vo vlastníctve poisteného (oplotenie, spevnené plochy, chodníky, terasa, studňa, septik) pokiaľ sa nachádzajú na rovnakom mieste poistenia ako poistená stavba
  • byt (vrátane príslušenstva, stavebných súčastí, prípojok a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu)
  • chalupa alebo rodinný dom mimo zastavaného územia obce 

Poistenie vedľajšej stavby

Pri výbere poistenia nehnuteľnosti si overte, či sú vedľajšie stavby automatickou súčasťou poistenia, alebo si budete musieť priplatiť. Všetky vedľajšie stavby a objekty sa dajú poistiť aj v prípade, že sa nachádzajú na inom mieste ako je poisťovaná nehnuteľnosť.

Čo sa považuje za vedľajšiu stavbu

  • záhradný prístrešok
  • bazén a tenisový kurt
  • garáž
  • hospodárska budova
  • záhradná chatka
  • oporný múr
 
Poistiť si môžete aj záhradu a to nielen jej majiteľ, ale aj nájomca na celom území Slovenskej reubliky bez ohľadu na to, kde sa záhrada nachádza. Poistené sú okrasné rastliny, stromy, trávniky, úroda.

Spoluúčasť pri poistení nehnuteľnosti

Ak pri poistení nehnuteľnosti chcete ušetriť na poistnom, ale nechcete znižovať rozsah krytia, dohodnite si s poisťovňou spoluúčasť. Ide o rozdelenie podielu zodpovednosti za škodu medzi vami a poisťovňou, ktoré je zmluvne dojednané a vyjadrené v percentách. Prenesiete si časť zodpovednosti na seba, ale môžete získať výraznú zľavu na poistnom.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti vám väčšina poisťovní automaticky ponúkne aj poistenie domácnosti. Veľa ľudí v tom nevidí rozdiel. Pri poistení nehnuteľnosti ide o poistenie samotnej stavby. Pri poistení domácnosti ide o súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu.
 
Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti, je potrené venovať patričnú pozornosť poistnej zmluve. Okrem predmetu poistenia, rozsahu poistného krytia a výluk z poistenia, je pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti potrebné všímať si, aj ako je poistná zmluva formulovaná.

Všímajte si poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti je tiež potrebné zapísať zoznam vecí, ktorých sa má týkať pripoistenie. Ako poistník ste povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a stanoviť také poistné sumy, ktoré zodpovedajú realite.
 

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti alebo samotného uzatvorenia poistenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky. 
 
Porovnanie poistenia nehnuteľnosti  TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách