Zverejnené: 08.03.2021

Pozor na výluky z PZP


Article image
Výluky sú situácie a okolnosti pri dopravných nehodách a škodových udalostiach, kedy vodič stratí nárok na poistné plnenie. Tieto výluky sú presne definované vo všeobecných alebo osobitných poistných podmienkach poistnej zmluvy, ktorú s poisťovňou podpisujete. Za škodu je vždy zodpovedný vodič motorového vozidla, nie držiteľ, majiteľ, ani nájomca auta. Zvyčajne ide o tieto prípady:
  • vodič je pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok,
  • vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške alebo vyšetreniu na zistenie, či bol v čase jazdy pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok,
  • vodič nie je držiteľom vodičského preukazu,
  • vodič použil vozidlo na trestnú činnosť,
  • vodič, ktorý viedol vozidlo sa nedal jednoznačne identifikovať (výnimka pri krádeží).
 
Ak spôsobíte škodu sám sebe, svojej rodine alebo firmám, ktoré vlastníte, poisťovňa si proti vám uplatní výluku. To isté platí aj v situáciách, aj keď sa fyzicky nenachádzate vo vlastnom aute, ktoré môže spôsobiť škodovú udalosť – vtedy, ak auto nezabezpečíte proti pohybu ručnou brzdou alebo rýchlostným stupňom.

Ak máte dve autá, jedno je vaše, druhé patrí manželke. Ak sa stane škoda, kedy si náhodne jeden druhému poškodíte auto, tak toto nie je škoda na uplatnenie z PZP.

Vo výlukách sa môžete stretnúť s jednotlivými situáciami, kde jedna poisťovňa to má definované ako výluku a druhá ju má štandardne v krytí. 
 
V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom výpovede PZP alebo samotného uzatvorenia  PZP, neváhajte nás kontaktovať .  Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, kde a budú vás informujú o všetkých výhodách a nevýhodách jednotlivých poistných produktov. PZP si môžete porovnať aj cez internet.
 
Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách