Zverejnené: 23.05.2023

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.1.2023


Article image
Slovenská sporiteľňa od 1.1.2023 mení svoj cenník poskytovaných služieb, Zmeny sa budú týkať poplatkov súvisiacich s účtom, elektronických služieb, hotovostných a bezhotovostných operácií, debetných a kreditných kariet a ostatných služieb poskytovaných bankou.

Účet a ostatné poplatky súvisiace s účtom

V časti Moja odmena banka upravuje názov Business účet na Podnikateľský účet.
Poplatok za Zmenu nakladania s Účtom banky sa zvyšuje na 4,00 eurá, predtým bol poplatok 2,00 eurá.
Zaslanie výpisu poštou v rámci SR bude po novom za poplatok 2,50 eur, predtým bol poplatok 2,00 eurá.

Elektronické služby

Poplatok za SMS služby Extra – pre každého Klienta a/alebo oprávnenú osobu bude 2,50 eur, predtým  to bolo 2,00 eurá.
Banka upravuje názov Internetbanking/Telephonebanking/Elektronický výpis na Internetbanking/Elektronický výpis, a to z dôvodu, že službu Telephonebanking už banka nebude poskytovať.

Platobné služby – bezhotovostné operácie

Zvýšenie poplatku za  Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu sporenia na pobočke na 8,00 eur, z pôvodných 6,00 eur.
Zvýšenie poplatku za  Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) v pobočke na 8,00 eur, z pôvodných 6,00 eur.
Zvýšenie poplatku za Prevod v CZK do ČSAS, a.s. v pobočke na 8,00 eur, z pôvodných 6,00 eur.
Zvýšenie poplatku za Založenie, zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta v pobočke na 8,00 eur, z pôvodných 6,00 eur.

Platobné služby – hotovostné operácie

Zvýšenie poplatku za  Výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia a Vkladnej knižky v pobočke na 8,00 eur, z pôvodných 6,00 eur.

Debetné karty

Banka upúšťa od uplatňovania poplatku za zmenu zmluvnej podmienky za používanie Platobnej karty, ktorej predmetom je zmena spôsobu doručenia prevydanej Platobnej karty z Pobočky na adresu Klienta, a to tým, že:
upravuje názov poplatku na Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty v zmysle zmluvy iným spôsobom ako cez Elektronické služby:
zmena limitov, povolených operácií, diskrétneho údaja karty, spôsobu/adresy prevydania, zmena obrázka na karte, zmena parametrov prevydania - Opakovať PAN, Opakovať PIN, Prevydať/Neprevydať kartu na nový názov Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty v zmysle zmluvy iným spôsobom ako cez Elektronické služby:
zmena limitov, povolených operácií, diskrétneho údaja karty, spôsobu/adresy prevydania do Pobočky 2/, zmena obrázka na karte, zmena parametrov prevydania – Opakovať PAN, Opakovať PIN, Prevydať/Neprevydať kartu.
Výška poplatku sa nemení.

Text pridanej odvolavky: 2/ Zmena spôsobu doručenia karty na adresu Klienta je bez poplatku.

Kreditné karty

Zvýšenie poplatku za  Mesačný poplatok za zasielanie výpisov Transakcií v papierovej forme poštou na 2,50 eur, predtým bol poplatok 2,00 eurá.

Platobné karty – debetné aj kreditné karty

Zvýšenie poplatku za Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie na 7,00 eur, z pôvodných  5,00 eur.
Pri Poplatkoch za výber z bankomatu v zahraničí banka pridala vysvetľujúcu poznámku týkajúcu sa informácie o možnosti uplatnenia poplatku majiteľa bankomatu za sprístupnenie bankomatu, a to v nasledovnom znení:
Pri výbere z bankomatu môže prevádzkovateľ bankomatu Klientovi účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu (access fee alebo surcharge). Informácie o tomto poplatku poskytuje prevádzkovateľ bankomatu Klientovi pri výbere. Tento poplatok nie je poplatkom Banky.

Ostatné služby

Banka zaviedla nový poplatok Prepis telefonického hovoru Klienta s Bankou v sume 20,00 eur, pričom banka tento poplatok neuplatňuje, ak má klient v zmysle platnej legislatívy nárok na poskytnutie tejto služby bezplatne.
Mení sa spôsob účtovania poplatkov za poskytovanie kópie registratúrnych záznamov. V tejto súvislosti banka ruší nasledovné poplatky:
  • Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta – aktívny spis, pôvodný poplatok. 5,00 eur, vrátane poplatku Vyhotovenie skenu+ vytlačenie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta, pôvodný poplatok. 0,15 €/strana.
  • Príplatok za vyhľadanie informácie staršej ako 3 roky (pri aktívnych dokumentoch), pôvodný poplatok 10,00 eur.
  • Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta – neaktívny spis, pôvodný poplatok 30,00 eur.
 Banka zavádza nasledovné poplatky:
  • poplatok za vydanie kópie registratúrneho záznamu v období, počas ktorého sa klientovi poskytuje bankový produkt, ktorého sa záznam týka vo výške 25,00 eur,
  • poplatok za vydanie kópie registratúrneho záznamu po ukončení obdobia, počas ktorého sa klientovi poskytoval bankový produkt, ktorého sa záznam týka vo výške 35,00 eur.
Tieto poplatky Banka neuplatňuje, ak má Klient v zmysle platnej legislatívy nárok na poskytnutie tejto služby bezplatne. Zároveň pri Spotrebných úveroch na čokoľvek, Úveroch na bývanie aj hypotékach, Povolených prečerpaniach a Kreditných kartách je poskytnutie prvej fotokópie.
Banka ruší službu Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov z Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu v pobočke, poplatok bol vo výške 10,00 eur/výpis max. za obdobie 12 mesiacov.
   Banka  mení poplatok Mesačný poplatok za Bezpečnostné schránky:
  • do 25 000 cm3 (vrátane) na sumu 17,50 eur + DPH, cena vrátane DPH je 21,00 eur, predtým na sumu 12,42 eur + DPH, cena vrátane DPH je 14,90 eur,
  • od 25 001 cm3 (vrátane) na sumu 21,70 eur + DPH, cena vrátane DPH he 26,00 eur predtým na sumu 16,58 € + DPH, cena vrátane DPH je 19,90 eur.
 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách