Zverejnené: 14.09.2022

Success fee


Success fee je platba za úspech, kde  zákazník v úlohe zadávateľa platí až v okamihu, keď je dosiahnutý vopred stanovený merateľný cieľ. Success fee sa využíva často tam, kde pre nás nejakú špecifickú činnosť robí niekto iný a my nedokážeme posúdiť, či postup, okolnosti a všetky záležitosti okolo sú zmysluplné, alebo nie. Až keď poznáme výsledok a hodnotu, platíme za ich dosiahnutie success fee – platbou za úspech. Ide o vopred definovanú štruktúru finančných náhrad, ktorá je splatná po splnení stanovených podmienok alebo dosiahnutí zadaného cieľa.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách