Zverejnené: 12.04.2017

Súhrn najdôležitejších zmien cenníkov


Article image

Od januára 2016 banky zaviedli zmeny pri kreditných a debetných kartách, hypotékach, elektornickom bankovníctve, pri hotovostných operáciach a výpisoch z účtu.

 

ČSOB zmeny v cenníku k 1.1.2016


Účty - balíky služieb

Zmena bude v rámci bezplatnej služby za účet ak priemerný mesačný stav úspor klienta v ČSOB dosiahol: ČSOB POHODA  15 000 €,  predtým  to bolo 10 000 € a ČSOP EXTRA POHODA   20 000 € predtým  to bolo  15 000 €

 

Platobné karty

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

 

Elektronické bankovníctvo

Informačné SMS (Informačné správy z ČSOB Info 24 a potvrdzovacie SMS) bude s poplatkom 0,10 €/1SMS, predtým 0,07 €/1SMS.

 

Hypotéka

Spracovanie úveru bude za poplatok  0,80 % min 250 € max 1 000 €, predtým bol poplatok 0,80 % min 150 € max 1 000 €.


VÚB zmeny v cenníku od 1.1.2016


Kreditná karta

Master Card Standard

Od 19.3.2016 bude prevod z karty za poplatok 3,50 €, predtým  bol prevod bez poplatku.

Znovu vytlačenie výpisu bude  s poplatkom 20 € - neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky,  predtým bola služba  bez poplatku.

MasterCard World

Výber hotovosti kreditnou kartou (bankomat, Cash advance) od 19.3.2016 bude za poplatok 3 €, do 19.3.2016 bude poplatok 0 €.

Od 19.3.2016 bude spoplatnený Prevod z karty za poplatok  3,50 €, predtým bola služba bez poplatku.

Znovu vytlačenie výpisu s poplatkom 20 € -  Nneúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky), predtým bola služba  bez poplatku.


OTP zmeny v cenníku od 1.1.2016


Účet

Prevádzkovanie služby elektronického  bankovníctva bude s poplatkom 1 €,  predtým služba bola bezplatná.

Tuzemský platobný styk

Účet otp SENIOR konto a  otp READY konto -  bezhotovostný prevod realizovaný v pobočke bude s poplatkom 1,20 €, predtým bol poplatok 1 €.

 

Debetné platobné karty

Zmena limitu prostredníctvom elektronického bankovníctva bude s poplatkom 1 €, predtým bez poplatku.

 

Elektronické bankovníctvo

Zaslanie SMS notifikácie - na čísla slovenských operátorov  bude s poplatkom 0,07 €, zaslanie SMS notifikácie - na čísla zahraničných operátorov bude  s poplatkom  0,20 €, predtým za  zaslanie SMS notifikácie bol jednotný poplatok 0,07.


SLSP zmeny v cenníku od 15.1.2016


Platobné služby – bezhotovostné platobné operácie

Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu bude s poplatkom 10 €, predtým  bol poplatok 3 €.

Potvrdenie o vykonaní prevodu bude s poplatkom  5 € , predtým 3,50 €.

Urgent prevod  elektronicky a na pobočke  bude s poplatkom 5 €,  predtým bol poplatok za   elektronický prevod 2 € a na pobočke 3 €.

Zmena alebo zrušenie Trvalého príkazu alebo inkasa na pobočke bude za 1,50 €, predtým bol poplatok  1,00 €.

Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie elektronicky a na pobočke je s poplatkom 1,50 €,  predtým to bolo s poplatkom  1 €.

 

Platobné služby - hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet inou osobou ako je majiteľ alebo oprávnená osoba bude s poplatkom 1 €,  predtým 0,50 €.

 

Platobné karty

Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr .limit, prevydávanie) v Obchodnom mieste, Sporotel bude s poplatkom 3 €,  predtým bol poplatok 1,80 €.

Výber hotovosti  z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR bude za poplatok 2,50 €,  predtým bol  poplatok  2 €.

Osobitné transakcie debetnou kartou ako  hazardné hry, lotérie a stávkovanie bude za   poplatok 2 €, predtým bol poplatok 1,30 €.

 

Sporenie

Vkladná knižka

Zrušenie Vkladnej knižky na žiadosť klienta  bude s poplatkom 7 €,  predtým bol poplatok  6,65 €.

Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu klienta bude za poplatok 7 €,   predtým bol poplatok 3,50 €.

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania bude s poplatkom 7 €, predtým 6,65 €.

Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke bude za poplatok 2 % z umorovacieho vkladu, min. 7 €, max. 33 €,   predtým bol poplatok 2 % z umor. vkladu, min 6,65 €,  max 33 € .

Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom bude s poplatkom 7 €, predtým bol poplatok 3,50 €.


Oberbank zmeny v cenníku od 1.1.2016


Osobný účet

Zmena je v mesačných poplatkoch pri  Účet Výhoda bude poplatok 4 €, predtým  bol poplatok 3,49 €, pri Účet Klasik bude poplatok 1,50 €, predtým bol poplatok  0,99 €, pri Účet pre mladých a študentov bude poplatok 1,50 €, predtým bol poplatok 1,32 €.

Banka si bude za papierový výpis z účtu inkasovať poplatok vo výške 1,50 €,  predtým  bol poplatok 1€.

Za vystavenie Duplikátu výpisu z účtu si klient zaplatí 2 € za stranu,  predtým si klient zaplatil  1 €.

Za papierový výpis zaslaný poštou a pri osobnom preberaní výpisu z účtu na pobočke si klient zaplatí  1,50 € za výpis,  predtým to bol poplatok za výpis zaslaný poštou 1 € a za osobné prevzatie výpisu nebol poplatok.

 

V rámci platobných služieb bude upravená výška týchto poplatkov:

Výber v hotovosti s poplatkom 5 €, predtým bol poplatok 2,50 €
Prevodný príkaz na pobočke za poplatok  2 € ,predtým bol poplatok 1 €
Elektronický prevodný príkaz  za poplatok  0,25, € predtým bol poplatok  0,20 €
Urgent prevod za poplatok 50 €, predtým bol poplatok  30 €
Zmena  alebo zrušenie trvalého príkazu a inkasa na pobočke  s poplatkom 5 €, predtým bol poplatok  1,80 €
Realizácia trvalého príkazu alebo inkasa s poplatkom  0,25 €, predtým bol poplatok 0,20 €

Zadanie výzvy na inkaso elektronicky bude s poplatkom  0,25 €, predtým bol poplatok  0,20 €.

Pri Pay Service (dodatočný poplatok za prevodný príkaz predložený na inom tlačive ako tlačive banky) bude poplatok 5 €, predtým bol poplatok 1 €.

Mení sa aj výška  poplatku za potvrdenie zostatku na účte a  o došlej a odchádzajúcej platbe na  10 €, predtým bol poplatok 5 €.

 

Platobné karty

Platobná karta: CirrusMaestro a Maestro bezkontaktná bude mesačný poplatok 0,80 €, predtým bol poplatok 0,60 €  a pri platobnej karte MasterCard Standard bude mesačný poplatok  2 €, predtým bol poplatok 1,99 €.

Poplatky za transakcie platobných kariet  CirrusMaestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold:

Výber z bankomatu ČSOB s poplatkom  0,50 €, predtým bol poplatok  0,30 €
Výber z bankomatu ostatných bánk - v tuzemsku, EURO zóne a ČSOB CZ  s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,50 €
Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna bude  s poplatkom 0,25 €, predtým  bol poplatok 0,20 €

Poplatky za transakcie Maestro bezkontaktná:

Výber zo všetkých bankomatov bude s poplatkom 1 €, predtým  bol poplatok 0,90 €
Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna a mimo EURO zóny bude s poplatkom  0,25 €, predtým bol poplatok 0,20 €

 

Ostatné poplatky

Upomienka pre spoludlžníka,  ručiteľa bude s poplatkom  2 €, predtým bez poplatku.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách