Zverejnené: 28.10.2019

Svetový deň sporenia - 31. október


31. október - Svetový deň sporenia bol vyhlásený v októbri 1924 na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne. OSN ho schválilo v roku 1989. Cieľom bolo dostať do povedomia myšlienku sporiť a poukázať na jeho dôležitý význam nielen pre národné ekonomiky, ale aj pre jednotlivcov.

Sporenie ako súčasť plánovania budúcnosti

Sporenie, alebo inými slovami rezerva by mala byť prvou položkou, ktorú si z výplaty zaplatíte Na vykrytie dočasnej nepriaznivej finančnej  situácie má slúžiť finančná rezerva vo výške minimálne šesťnásobku mesačného príjmu. Vytvárame ju dlhodobo, počas celého pracovného života. V prípade, že na ňu musíme z akéhokoľvek dôvodu siahnuť, chýbajúce financie dopĺňame hneď, ako je to možné.

Banky ponúkajú niekoľko produktov, prostredníctvom ktorých môžete zhodnotiť svoje peniaze. Najjednoduchšou formou zhodnotenia investícií je sporiaci účet. Väčšina bánk ich ponúka bez poplatku. Pri založení sporiaceho účtu je v niektorých bankách potrebné splniť niekoľko podmienok, ako minimálny mesačný vklad a žiadny výber. Banka následne peniaze úročí so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Finančné prostriedky na bežnom účte, sporiacom účte, termínovanom vklade a vkladnej knižke podliehajú Fondu ochrany vkladov do výšky 100-tisíc eur. Ďalšou výhodou sporiacich účtov je rýchla dostupnosť k financiám. Peniaze môžete kedykoľvek vybrať. Nevýhodou je však nízky úrok. Keďže väčšina týchto produktov má úrokovú sadzbu blízku nule.

Pri výbere sporiaceho produktu je najdôležitejšia výška úroku. Ale treba byť na pozore a prečítať si podmienky vyplatenia úroku. Niektoré sporiace produkty, ako napríklad termínované vklady sú viazané na určitú dobu. Finančné prostriedky si nemôžete vybrať bez sankcie a nemusíte mať ani pripísaný úrok. 

Sporenie prostredníctvom podielových fondov

Väčšina bánk na Slovensku ponúka svojim klientom vlastné investičné produkty. Tu už treba rátať s poplatkami a rizikom straty. Klient má prístup k produktom z portfólia banky alebo materskej firmy, ale nie k celému investičnému trhu.

Banky najčastejšie ponúkajú podielové fondy, kde je výhodou možnosť nízkeho vkladu. Hoci výnos nie je garantovaný, banky investujú peniaze svojich klientov do fondov, ktoré považujú za ziskové. V porovnaní so sporiacimi účtami je úrok pri investičných produktoch vyšší.

Pri uzatváraní zmluvy si  pozorne si prečítať zmluvu. Ak je vám niečo nezrozumiteľné zo zmluvy, spýtajte sa pracovníka banky, s ktorým podpisujete zmluvu.

 

Prehľad sporiacich účtov, ktoré ponúkajú banky nájdete na stránke Finančný kompas

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách