Zverejnené: 23.10.2018

Technológie zmenia investovanie


Article image

Závery prieskumu Fidelity International:

•    Takmer tretina inštitucionálnych investor je presvedčená, že technologický pokrok zmení do roku 2025 charakter investičného biznisu.
•    Jedna z desiatich investičných firiem už zahrnula do svojho investičného procesu umelú inteligenciu.

Inštitucionálni investori celosvetovo očakávajú, že nové technológie do roku 2020 zásadne zmenia odvetvie finančných investícií. Veľká časť z nich pritom nejakú technologickú inováciu zatiaľ len testuje. Ukazuje to najnovší prieskum spoločnosti Fidelity®, ktorý skúmal inštitucionálnych investorov. Ide o najväčšiu štúdiu svojho druhu. Zúčastnilo sa jej 905 inštitúcií z 25 krajín, ktoré majú pod správou majetok v hodnote 29 biliónov amerických dolárov. 

Respondenti podľa prieskumu očakávajú, že investičné rozhodnutia budú vďaka novým technológiám rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie. Až 62 percent z nich je presvedčených, že obchodné algoritmy a sofistikované kvantitatívne modely urobia trhy efektívnejšími. Zhruba 80 percent si myslí, že rozhodujúci vplyv pri zmene odvetvia bude mať blockchain alebo podobné technológie. 

Inštitúcie dávajú veľkú šancu najmä umelej inteligencii. Spoliehajú sa na ňu už v blízkej budúcnosti v oblastiach ako: optimálna alokácia aktív (69 %), monitoring, hodnotenie príležitostí, portfólií a rizík (67 %) a dokonca samostatná tvorba portfólií zákazníkov bez zásahu investičného manažéra (39 %). Napriek tomu len desať percent z firiem už umelú inteligenciu plne integrovalo do ich investičného procesu. Až 66 percent uviedlo, že umelú inteligenciu nevyužívajú, no plánujú tak urobiť v budúcnosti. 

Riaditeľ pre asset management v ázijskej pobočke Fidelity International, Paras Anand, hovorí: 

„Technológie sa naďalej rozvíjajú rapídnym tempom. Prinášajú tak investičným tímom množstvo dostupných dát. Bude to mať zásadný dopad pre zostavovanie klientskych portfólií a alokáciu aktív, čo pozitívne transformuje celé odvetvie investícií.“

„No ani túžba získať nové zdroje dát a nové algoritmy by nemala byť zaslepená. Umelá inteligencia nie je schopná robiť investičné rozhodnutia sama a viac údajov samých o sebe môže viesť k vyššiemu riziku robenia chýb a k chaosu. Údaje preto musia byť správne interpretované. Až tak môže umelá inteligencia zlepšiť investičný proces.”

Prieskum naznačuje, že inštitucionálni investori sú dnes na križovatke pri ich rozhodovaní o tom, ako skombinovať ľudí a stroje. Viac ako polovica (53 %) z nich si myslí, že technológie v budúcnosti nahradia tradičné investorské pracovné pozície. No viacerí zároveň naďalej zdôrazňujú potrebu ľudskej interakcie. Až 60 percent z nich preto verí, že umelá inteligencia v skutočnosti zvýši počet pracovných miest, než ako by ich mala rušiť. 

Čo je dôležité, inštitúcie budú naďalej oceňovať skúsenosti a znalosti, ktoré ich investiční partneri môžu poskytnúť, vrátane presahov mimo tradičného sveta investícií – trhovej psychológie, stratégií, schopnosti riešenia problémov. 

Paras Anand dodáva: „Byť pripravený na zavádzanie nových technológií je výzvou pre celé odvetvie. No k ich úspešnej implementáciu budú vždy potrební aj manažéri, ktorí budú so svojimi skúsenosťami a znalosťami vyvažovať celkovú pridanú hodnotu pre klientov.“

 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách