Zverejnené: 26.07.2018

Termínovaný vklad v mene CZK


Article image

Termínovaný vklad umožní zaujímavejšie zhodnotiť voľné finančné prostriedky, ako bežný účet.  Výhodou termínovaných vkladov je, že sú chránené v zmysle Zákona o ochrane a  istota, že počas celej doby viazanosti sa úroková sadzba nezmení.
Úrokové sadzby banky  vyhlasujú vo svojich úrokových lístkoch. Niekedy banka ponúka výhodnejšie úrokové sadzby na určitej vybranej zahraničnej mene.

Ak máte nejaké české peniaze a uvažujete ich zhodnotiť,  prinášame vám aktuálne porovnanie termínovaných vkladov vedených v českej mene v jednotlivých bánkách.

                           Termínovaný vklad v mene CZK

  1M  3M 6M 9M 12M 15M 18M 24M 36M 48M 60M 120M
 VÚB    0,01%  0,01%    0,01%   /    0,05%    /    /      /     /   /     / /  
Tatra banka 0% 0% 0% / 0% / / /   / / /
SLSP   0,01% 0,01% / / / / / / / / / /
UniCredit  Bank   0% 0% 0% / 0% / / / / / / /
ČSOB   0,01% 0,01% 0,01/ /  0,01% / / / / / / /
OTP banka 0% 0% 0% / 0% / / / / / / /
Privatbanka 0,20% 0,30% 0,50% / 0,80% / / / / / / /
J&T Bank / /  0,40% 0,90% 1,05%  1,10%  1,25%  1,50%  1,60%  1,70%  2,00%  2,20%
KDB / / / / / / / / / / / /

 

Minimálny vklad pri termínovanom vklade v jednotlivých bankách

VÚB  -  s minimálnym vkladom 2 500 CZK

Tatra banka -  s minimálnym vkladom 0 CZK

SLSP -  s minimálnym vkladom 10 000 CZK

UniCredit Bank -  s minimálnym vkladom 10 000 CZK

ČSOB -  s minimálnym vkladom 500 CZK

OTP banka -  s minimálnym vkladom 8 000 CZK

Privatbanka -  s minimálnym vkladom 5 000 CZK

J&T Bank -  s minimálnym vkladom 257 610 CZK 

 

Ak si chcete vložené finančné prostriedky vybrať pred ukončením viazanosti vkladu, banka si bude účtovať poplatok za predčasný výber. Pred vkladom je preto dobre si zvážiť, na aké dlhé obdobie si chcete peniaze do banky uložiť.

 

Prehľad sankčných poplatkov jednotlivých bánk pri predčasnom výbere peňazí z termínovaných vkladoch.

 

VÚB

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) je zníženie úrokov za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 180 dní

Tatra banka

Strata celého úroku z vyberanej sumy.

SLSP

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.

UniCredit Bank

 • pri viazanosti do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €,
 • viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti

100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti

ČSOB

Pri viazanosti kratšej ako 1 mesiac a od 1 mesiaca vrátane bude výška poplatku 0,75 %, min. 300 € z vyberanej sumy.

OTP banka

V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní. Pri viazanosti:

 • do 30 dní za 10 dní
 • do 90 dní za 20 dní
 • do 180 dní za 50 dní
 • do 365 dní za 120 dní

Maximálne však do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase predčasného výberu, resp. ukončenia vkladu (pri sankčnom poplatku sa nesiaha na klientov pôvodný vklad).

Privatbanka

Strata úrokov za stanovený počet dní. Pri vkladoch s viazanosťou:

 • 1 mesiac je úrok za 15 dní
 • 3 mesiace je úrok za 30 dní
 • 6 mesiacov je úrok za 60 dní
 • 12 mesiacov je úrok za 90 dní

Poplatky pri vkladových produktoch v cudzej mene sa prepočítavajú v deň zúčtovania aktuálnym kurzom na hodnotu v cudzej mene, v ktorej je vkladový produkt vedený.

J&T Bank

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu je individuálna.

Aktualizácia údajov k 24.7.2018

 

Porovnať všetky termínované vklady môžete TU

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách