Zverejnené: 22.05.2019

Test slovenských bánk: ktorá má najnižšie poplatky za vedenie účtu?


 

Pripravili sme pre vás rýchly prehľad poplatokov za vedenie účtu a za využívanie vybraných bankových služieb.

Do porovania sme zahrnuli balíky, ktoré jednotlivé banky ponúkajú ako svoje nosné balíky. Tabuľka s porovnaním vás zorientuje nielen v poplatkoch za vedenie balíkov, ale aj za dotatočné, často využívané služby, ako sú poplatky za výbery z bankomatov, platby kartou, prevodné príkazy, apod.

Prehľad je aktuálny k 27.10.2017.

 

Porovnanie poplatkov za vedenie účt

    Zriadenie účtu Vedenie účtu Zrušenie účtu  
VÚB VÚB účet 0 € 6 € 0 €
Tatra banka Tatra Personal 0 € 7 € 0 €
SLSP Osobný účet 0 € 5,90 € 0 €
ČSOB Účet Pohoda 0 € 6 € 0 €
UniCredit Bank U konto 0 € 8 € 0 €
Prima banka Osobný účet 0 € 3,90 € 0 €
Poštová banka Užitočný účet 0 € 5 € 0 €
OTP Aktívny účet 0 € 6 € 0 €
mBank mKonto 0 € 0 € 0 €
Privatbanka Konto plus 0 € 0 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 0 € 1,50 € 0 €
Raiffeisen banka Účet 0 € 4 € 0 €
FIO Fio osobný účet 0 € 0 € 0 €
BKS Bank Premium konto 0 € 3,50 €  

 

 

 

 

    Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Výber z bankomatu v zahraničí Platba kartou
VÚB VÚB účet 0,30 €/4 výbery zdrama 2 €/2 výbery zdrama 1,5 % z trans. min 7 € 0,22 €/6 platieb zdarma
Tatra banka Tatra Personal 0 € 2 € 2 € 0 €
SLSP Osobný účet 0 € 2,50 € 2,50 € 0 €
ČSOB Účet Pohoda 0 € 2 € 2,50 €, 5 € mimo EHP v EUR, 5 € + poplatok za spracovanie, výber v inej mene 0 €
UniCredit Bank U konto 0 € 0 € 0 € 0 €
Prima banka Osobný účet 0 € 2 € 2 € 0 €
Poštová banka                 Užitočný účet 0 € 2,50 € 6 € 0 €
OTP Aktívny účet 0 € 2 €/1 výber zdrama 5,50 € 0 €
mBank mKonto Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1 € Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1 € Výber od 70 € zdarma/do 69,99 € za 1 € 0 €
Privatbanka Konto plus 0 € 1,30 € 1,30 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 1 € 1 € 0,75 % z vyberanej sumy+1,82 € 0,27 €
Raiffeisen banka Účet 0 € 2 €/1 výber zdrama 2 € 0 €
FIO Fio osobný účet 1 € 1,20 €/1 výber zdrama 1,20 € 0 €
BKS Bank Premium konto 1,95 €/4 výbery zdrama 1,95 € 1,95 €, iná mena ako EUR 1,95 € +0,75 % zo sumy výberu 0 €

 

    Prevodný príkaz zadaný na pobočke Prevodný príkaz zadaný elektronicky
VÚB VÚB účet                    2,20 € 0 €
Tatra banka Tatra Personal 1,50 € 0 €
SLSP Osobný účet 1,20 € 0 €
ČSOB Účet Pohoda 1,30 € 0 €
UniCredit Bank U konto 4 € 0 €
Prima banka Osobný účet 1,50 € 0 €
Poštová banka     Užitočný účet 2 € 0 €
OTP Aktívny účet 1,50 € 0 €
mBank mKonto ----- v
Privatbanka Konto plus 1 € 0 €
Oberbank Účet Klasik 2 €/1 prevod zdarma 0,27 €/1 prevod zdarma
Raiffeisen banka Účet 0 € 0 €
FIO Fio osobný účet 1 € 0 €
BKS Bank Premium konto 2 € 0 €

 

 

Podmienky získania zliav jednotlivých bánk za vedenie účtu      

VÚB

50 % zľava:  Pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

100 % zľava:  Pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €. Na účty zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding po dobu 12 mesiacov od zriadenia účtu  za podmienky riadneho a včasného  splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu: čerpané spotrebné úvery, čerpané hypotekárne úvery, kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou, sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne), priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €, La Vita - vlastníctvo aktívneho životného poistenia

Tatra banka

50 % zľava:  Pri využití za sledované obdobie aspoň dve inovácie od Tatra banky (VIAMO, bezkontaktné Mobilné platby, mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo výber hotovosti z bankomatu mobilom, Hlasovú biometriu alebo Spending report v Internet bankinguTB), alebo manželia získajú zľavu, ak majú obaja v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a predložia sobášny list.

100 % zľava: Pri skombinovaní dvoch 50% zliav, alebo ak každodenná suma zostatku vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia bude vo výške viac ako 20.000 €.

Slovenská sporiteľňa

50 % zľava: Za platby debetnou alebo kreditnou kartou kartou v minimálnej výške 100 €, za minimálne 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie).

100 % zľava: Za platby debetnou alebo kreditnou kartou v minimálnej výške 200 €, za minimálne 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie) alebo za aktíva klienta v banke vo výške 15.000 €. Ak klient má zároveň vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil na tomto účte minimálne 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií.

ČSOB

50 % zľava: Ak je mesačný  kreditný obrat na účte min. 400 €  (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne je zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby platobnou kartou vydanou k účtu (debetnou alebo kreditnou), alebo ak priemerný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 20 000 €, alebo ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň ho aktívne využíva, alebo  ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok podnikateľského účtu má vo výške min. 3 000 € alebo má poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver v ČSOB.

100 % zľava: Kombinácia min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

Unicredit Bank

100 % zľava: Ak na účet príde mesačne aspoň 400 €.

Prima banka

100 % zľava:  Poplatok za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 10 000 EUR. Okrem toho banka vráti klientovi z každej platby kartou 0,50% zo zaplatenej sumy (zaplatením kartou 780 € mesačne je účet zadarmo).

OTP

50 % zľava:

Pri aktívnom klientovi (pripísanie mzdy alebo iného príjmu vo výške minimálne 300 €, realizovanie minimálne 3 platieb platobnou kartou vydanou k bežnému účtu, realizovanie minimálne 1 platby prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo 1 platby prostredníctvom inkasa z bežného účtu.

100 % zľava: Pri aktívnom klientovi a zároveň priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac min. 10 000 €.

Manželská zľava: 50% z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ak majú vedené dva samostatné Aktívne účty. Podmienkou získania 100% zľavy z poplatku za vedenie Aktívneho účtu je manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je  min.10 000 €.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

Porovnanie účtov jednotlivých bánk

 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách