Zverejnené: 19.04.2022

Trhová kapitalizácia


Trhová kapitalizácia vyjadruje to, koľko má spoločnosť hodnotu, ako ju určuje akciový trh. Trhová kapitalizácia je rýchla a ľahká metóda na odhad hodnoty spoločnosti extrapoláciou toho, čo trh považuje za verejne obchodovateľné spoločnosti. Ak chcete vypočítať trhový strop spoločnosti, vynásobte počet akcií v obehu aktuálnou trhovou hodnotou jednej akcie. Spoločnosti sú zvyčajne rozdelené podľa trhovej kapitalizácie na veľké spoločnosti, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a malé spoločnosti.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách