Zverejnené: 04.10.2019

UniCredit Bank mení cenník od 1.12.2019


Article image

Od 1. decembra 2019 UniCredit Bank bude poskytovať bezplatné služby k balíkom služieb bez splnenia podmienky pre vedenie konta, zvýšila poplatky pri vkladoch v hotovosti na pobočke a pri pokladničných službách.

Balíky služieb

U konto, U konto TANDEM

Banka bude poskytovať doleuvedené služby zadarmo bez splnenia podmienky pre vedenie konta bezplatne.

 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
 • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu UniCredit Bank v SR a z bankomatu bánk patriacich do UniCredit Group v zahraničí
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí
 • Platby kartou v SR a zahraničí
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty

Predtým boli tie služby bez poplatku, pokiaľ boli splnené podmienky pre vedenie konta bezplatne (100% zľava z poplatku za balík bol v prípade, že na účet prišlo mesačne aspoň 400 €.).  Ak podmienka nebola splnená horeuvedené služby boli spoplatnené štandardným poplatkom podľa cenníka banky.

Banka k účtom U konto, U konto TANDEM zrušila službu SMS notifikácie o transakciách na účte debetnými kartami.

Výpisy z účtov

Banka bude od decembra zasielať výpisy poštou v rámci Slovenska za poplatok 2,00 €, a do zahraničia za poplatok 4,00 €.

Debetné karty

Debit MasterCard, Maestro Bratislavská mestská karta, Debit MasterCard Gold,

Pri debetných kartách pribudla v cenníku služba Zaslanie karty/PIN-u/ karty a PIN-u do pobočky banky, ktorá bude spoplatnená vo výške 10,00 € a služba Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky/ poskytovateľa, za poplatok 1,00 €. 

Predplatené karty

Pri predplatenej karte Maestro Bratislavská mestská karta pribudli aj služby ako:

 • Výpis zasielaný poštou (mesačný poplatok) za poplatok 4,00 €
 • Informácia o neuhradení splatnej splátky formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok  Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu
 • Poplatok za upomienku pri nesplatení a omeškaní - Prvá upomienka – vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, Druhá a ďalšia upomienka – vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním.

Kreditné karty

VISA Electron, VISA Classic Sphere

Služba Refinancovanie – Card Balance Transfer bude bez poplatku, predtým bol poplatok 4 %, max. 40,00 €.

VISA Electron, VISA Classic Sphere, VISA Gold Sphere

Pri kreditných kartách pribudli v cenníku služby:

 • Zaslanie karty/PIN-u/ karty a PIN-u do pobočky banky, ktorá bude spoplatnená vo výške 10,00 €
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky/ poskytovateľa za poplatok 1,00 €. 
 • Výpis zasielaný poštou – mesačný poplatok vo výške 4,00 €
 • Informácia o neuhradení splatnej splátky zaslaná formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu

Zmena nastala aj pri spoplatňovaní upomienok následovne:

Prvá upomienka – Poplatok vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, predtým bol poplatok 3,32 €

Druhá a ďalšia upomienka – Poplatok vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, predtým bol poplatok 16,60 €

Služby elektronického bankovníctva

Notifikácia transakcií debetných kariet, kreditných kariet, k termínovaným vkladom, ostatných transakcií na účte, o zostatku na účte bude za poplatok 0,15 €, predtým to bolo 0,05 €.

Platobný styk a ostatné služby k účtom

Hotovostné platobné operácie

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) bude za poplatok  6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Platby zo zahraničia vyplatené v hotovosti budú za poplatok 1 % zo sumy platby, min. 6,00 €, predtým to bolo 1 % zo sumy platby, min. 5,00 €.

 

Bezhotovostné platobné operácie

SEPA úhrady

Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Úhrady SEPA inkasom  - Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom v pobočke bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) v pobočke bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

 

Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, v SR v cudzej mene a konverzné

Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste budú za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Služby k platobnému styku

Prešetrenie uskutočnenej platby bude za poplatok 20,00 € + poplatky iných bank, predtým to bolo Identifikácia/prešetrenie cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta za poplatok 16,60 € + vzniknuté náklady

Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta bude za poplatok 20,00 € + poplatky iných bank, predtým to bolo Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta za poplatok 16,60 € + vzniknuté náklady

Zmena alebo oprava platobného príkazu pred odoslaním z banky bude za poplatok 20,00 €, predtým to bolo Poplatok za zmenu platobného príkazu alebo inštrukcie vo výške 11,60 €

Úvery

Prečerpanie účtu, Spotrebiteľské úvery, PRESTO Úver, PRESTO Úver na lepší domov, Úvery na bývanie a hypotekárne úvery, Hypoúver pre mladých, Hypoúver Free a Hypoúver Invest

K úverom banky pribudla v cenníku služba Informácia o neuhradení splatnej splátky zo spotrebiteľského úveru zaslaná formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu.

Pokladničné, zmenárenské a ostatné súvisiace služby

Pokladničné služby

 • vklad triedených mincí nad 100 ks za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 €
 • vklad netriedených mincí nad 100 ks za poplatok 10 % z prijatej sumy, min. 6,00 €

Predtým – vklad mincí nad 100 ks (prvých 100 ks bezplatne) za poplatok 0,20 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1,00  €.

 • výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 €

Predtým to bolo výmena bankoviek a mincí za iné nominály  bude za poplatok 0,20 € za každých začatých 10 ks bankoviek/mincí, min. 2,00 €

Komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch bude za poplatok 2,50 % z celej sumy, min. 6,00 €, predtým bol poplatok 2,50 % z celej sumy, min. 3,00 €

Pribudol poplatok za výber mincí nad 100 ks, ktorý bude spoplatnený vo výške 5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách