Zverejnené: 04.03.2020

VÚB mení cenník k 1.8.2016


Article image

Zmeny sa týkajú kategórií: VÚB kontá, Hotovostné a bezhotovostné operácie na účtoch, Platobné karty a Elektronické bankovníctvo.

VÚB Kontá

Banka pri účtoch VÚB účet, VÚB účet pre študentov, VÚB účet pre mladých a VÚB účet Magnifica zrušila zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou.

V Rozšírenej ponuke produktov na výber k účtu banka nebude poskytovať neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB).

Pri Základnom bankovom produkte a Platobnom účte so základnými funkciami nastane zmena pri platbách kartou, kde banka ponúka  neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR, predtým  to bol neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka.

Zmena bude aj pri vyhotovení a zasielaní výpisov pri Bežných účtoch a VÚB kontách, kde banka bude poskytovať:

 • Vyhotovenie výpisov častejšie ako 1x mesačne za poplatok 0,30 € za výpis
 • Odovzdanie výpisov cez vybrané služby Nonstop banking bude bezplatne
 • Odovzdávanie výpisov poštou bude za poštovné +obálka
 • Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke za poplatok 3,00 € za  výpis

Predtým

 • Výpisy ponuky generované k účtu častejšie ako 1xmesačne a poskytované elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking, poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke za poplatok 0,30 € za výpis
 • Odovzdávanie výpisov poštou častejšie ako 1xmesačne  za poštovné + obálka
 • Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke častejšie ako 1xmesačne  za poplatok 3,00 € za výpis

Služby spojené s bežnými a vkladovými účtami a vkladnými knižkami

Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky  bude   a  umorovacie konanie vkladnej knižky bude bezplatné,  predtým boli služby poskytované  s poplatkom 7,00 €.

Hotovostné operácie na účtoch

Vklad hotovosti na Bežné účty

Vklad mincí € do 100ks (vrátane) a bankoviek bude s poplatkom 0,50 €, mince € nad 100 ks a bankovky za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100ks) bude s poplatkom 0,50 €.

Predtým bol vklad mincí € do 200ks (vrátane) a bankoviek bude s poplatkom 0,50 €, mince € nad 200 ks a bankovky za každých začatých 200 ks mincí (vrátane prvých 100ks) bude s poplatkom 0,50 €.

 

Vklad hotovosti na Vkladové účty a vkladné knižky

Vklad mincí € nad 100kusov  a za každých začatých 100ks mincí (vrátane prvých 100ks) bude s  poplatkom 0,50 €.

Predtým bol vklad mincí € nad 200 ks a za každých začatých 200 ks mincí (vrátane prvých 200 ks)  s poplatkom 0,50 €.


Bezhotovostné operácie na účtoch

 • SEPA–Europrevody a SEPA inkasá  v pobočke/cez službu kontakt operátor
 • Urgentné prevody v rámci VÚB v pobočke/cez službu kontakt operátor
 • Trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín), automatický prevod v rámci Slovenka - zmena / zrušenie v pobočke/cez službu kontakt operátor /cez službu kontakt operátor
 • Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke/cez službu kontakt operátor
 • Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie v pobočke/cez službu kontakt operátor

Budú poskytované za poplatok 1,80 €, predtým bol poplatok vo výške 1,30 €.


Služby  k platobným kartám

Debetné karty

Zmena bude aj pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí pri debetných platobných kartách s logom Visa - poplatok za cezhraničnú konverziu, kde poplatok bude 1,5 % z transakcie, predtým bol poplatok 1 % z transakcie. Pri transakciách realizovaných v SEPA krajinách v mene €, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.

Banka bude poskytovať Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR pre všetky platobné karty  za poštovné + obálka a Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu bez poplatku.

Do služieb bude zahrnuté aj Znovu vytlačenie výpisu pri Debetných kartách s poplatkom 20,00 € a bezplatne ku Kreditnej karte American expres.

Od 1.9.2016 nebude v ponuke banky debetná platobná karta VISA EURO<26.

Predplatené karty

EMMA karta a Darčeková EMMA karta s kreditom 50 €/100 € banka už nebude  neposkytovať


Služby nonstop Banking

Zaslanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa)  na čísla slovenských operátorov bude  s poplatkom 0,10 €/SMS,  predtým  bola služba spoplatňovaná sumou 0,08€/SMS.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách