Zverejnené: 08.12.2023

Zmena výšky odvodov do zdravotných poisťovní od 1.1.2024


Article image

Pre samostatne zárobkovo činné osoby by sa mali od januára 2024 zvýšiť zdravotné odvody o 13 eur mesačne. Zvýšenie odvodov sa bude týkať aj zamestnávateľov a samoplatiteľov. Vláda schválila legislatívny návrh, aby sa sadzba zdravotných odvodov pre SZČO zvýšila na 15%, z pôvodných 14%.

Poistné sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2024 sa počíta z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022, ktorá bola podľa Štatistického úradu SR vo výške 1 304 eur.

Minimálny vymeriavací základ z dôvodu rastu priemernej mzdy na Slovensku stúpne z 605,50 eura za rok 2023 na 652 eur za rok 2024. Minimálne zdravotné odvody pre živnostníkov a SZČO stúpnu na 97,80 eura mesačne z pôvodných 84,77 eur.

Sadzba poistného pre zamestnávateľov stúpne z 10% na 11% z hrubej mzdy zamestnanca a sadzba poistného pre samoplatiteľa stúpne zo 14% na 15% z ich vymeriavacieho základu. Sadzba pre zamestnanca vo výške 4% z hrubej mzdy bude zachovaná, čo vyplýva z legislatívy schválenej vládou.

Vláda zvýšenie navrhuje z dôvodu kritickej situácie s verejnými financiami, keď príjmy nepostačujú na krytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť občanov.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách