Zverejnené: 19.04.2017

Zmeny sadzobníka VÚB od 22.10.2016


Article image

VÚB banka mení Rozšírenú ponuku produktov na výber, zvyšuje poplatok za poistenie pri Kreditných kartách a ruší maximálnu hranicu poplatku za poskytnutie úveru

Účty

K účtom VÚB Účet, VÚB Účet Magnifica banka nebude poskytovať v Rozšírenej ponuke produktov na výber vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Mastercard Standard, Blue od American Express.

VÚB Účet Magnifica

Počet produktov na výber z Rozšírenej ponuky v konte bude od 2 do 4. Pretým si klienti mohli vybrať maximálne 5 produktov.  (Účty zriadené do 21.10.2016, ktoré už pred týmto dátumom obsahovali produkty na dobeh z Rozšírenej ponuky, môžu obsahovať maximálne 5 produktov z rozšírenej ponuky)

Kreditné karty

Flexikarta

Komplexný súbor poistenia pri Flexikarte bude za poplatok 0,882% z dlžnej sumy za mesiac,  predtým bola výška poplatku 0,822 % z dlžnej sumy za mesiac.

Úvery na bývanie – Flexihypotéky

Od  17.9.2016 banka ruší maximálnu hranicu poplatku za poskytnutie úveru. Klienti si po novom zaplatia 0,80 % z objemu úveru.  Predtým bol poplatok 0,80 % z objemu úveru, max. 1 000 €.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách