Zverejnené: 04.04.2024

Zmeny vo výplatnej fáze z DSS od 1. januára 2025


Article image
Z II. piliera sa poskytuje dôchodok formou programového výberu, ktorý vypláca DSS a formou doživotného dôchodku (anuity), ktorý vypláca životná poisťovňa. Dôchodok z II. piliera je v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotnej anuity.

Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy cca 10 rokov (polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa – polovica predpokladaného počtu mesiacov, ktorých by sa mal sporiteľ dožiť), pričom sporiteľ si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku dôchodku.

Počas tohto obdobia je druhá časť úspor naďalej zhodnocovaná v dôchodkových fondoch, z časti môže byť aj v iných ako v dlhopisových garantovaných. Sporiteľ má aj v tejto fáze možnosť zasielať si dobrovoľné príspevky a v prípade, že pracuje, pripisujú sa mu na jeho osobný dôchodkový účet aj povinné príspevky.

Následne, po skončení poberania programového výberu, sa starobný dôchodok vypláca formou doživotného dôchodku, ktorý si sporiteľ vyberie na základe ponukového listu. Anuitu si teda zakúpi v životnej poisťovni za druhú časť nasporenej sumy, ktorá bude predstavovať jednorazové poistné.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Podmienkou je, že sporiteľ má dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.

Dobrovoľné príspevky

Od 1. januára 2025 umožňuje postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas vyplácania dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, keď má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne.

Dedenie úspor, resp. vyplatenie zostatku nasporenej sumy oprávnenej osobe po zosnulom sporiteľovi bude možné počas celého obdobia, keď má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.
Zdroj: MPSVRSR
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách