Zverejnené: 15.06.2022

Dedič


Dedič je osoba určená na zastupovanie zosnulého, pokiaľ ide o jeho práva, aktíva a povinnosti. 

Dedičmi v prvej dedičskej skupine sú manžel a deti poručiteľa.

Dedičmi v druhej dedičskej skupine sú manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak neexistuje žiadny dedič v druhej dedičskej skupine, dedia dedičia z tretej dedičskej skupiny.

Dedičmi v tretej dedičskej skupine sú súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak nededí niektorý zo súrodencov poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 

A ak žiadny dedič nededí ani v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Ak neexistuje žiadny dedič zo závetu ani zo zákona, dedičstvo pripadne štátu.

Zdroj: FICEK & PARTNERS  advokátska kancelária


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách