Zverejnené: 18.04.2017

Devalvácia


Zníženie hodnoty meny v pomere k zlatu (znížením jeho obsahu, krytia) alebo v pomere k menám iných štátov. Devalvácia sa označuje ako znehodnotenie meny a jej opakom je revalvácia. Devalvácia umožňuje za jednotku národnej meny nakúpiť menší počet jednotiek zahraničnej meny. Opakom devalvácie je revalvácia.

Devalvácia je obmedzená na situácie, v ktorých napríklad centrálna banka oficiálne viaže svoj devízový kurz na inú menu a v ktorých viazaný pomer alebo parita sa mení.  Keď sa takýmto spôsobom zníži oficiálny menový kurz domácej meny k inej mene, na ktorú je domáca mena viazaná, hovoríme, že domáca mena bola devalvovaná.

O devalvácii hovoríme iba v prípade, keď dôjde k zmene oficiálneho devízového kurzu.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách