Zverejnené: 12.05.2022

Devinkulácia


Devinkulácia je opakom vinkulácia. Môže sa týkať osobného alebo úžitkového automobilu, nehnuteľnosti, napríklad domu alebo bytu. Vždy je však devinkulácia spojená hlavne s konkrétnym majiteľom, a to či už nášho vozidla, alebo nášho bytu alebo domu. Pri devinkulácií nesmieme zabúdať na to, aby bolo možné vinkuláciu zrušiť, teda požiadať o devinkuláciu, musí poisťovňa dostať od lízingovej spoločnosti alebo banky vyjadrenie toho, komu má peniaze z poistnej udalosti poslať. 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách