Zverejnené: 18.04.2017

Dlhopisové fondy


Dlhopisové fondy sú fondy vhodné pre strednodobé investovanie (investície na dobu 2 a viac rokov). Investujú totiž minimálne z jednej tretiny do dlhopisov, malú časť do akcií a zvyšok do ostatných typov investícií. Sú určené pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko.

Pri nich je  potrebné počítať s tým, že za určitých podmienok môže byť výkonnosť dlhopisového trhu i záporná.

Najmenej rizikové a teda najbezpečnejšie sú dlhopisy štátne, potom firemné dlhopisy investičného stupňa, čo sú dlhopisy kvalitných spoločností.

Dlhopisy reagujú predovšetkým na infláciu a  na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú i úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň klesá cena dlhopisu. Vďaka tomu môže za určitých podmienok dôjsť i k poklesu tržnej hodnoty podielového listu dlhopisové fondu.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách