Zverejnené: 30.09.2020

Formy vyplácania dôchodkov z II. piliera


Prehľad všetkých dôchodkov vyplácaných z druhého piliera.

  • Doživotný dôchodok
  • Dočasný dôchodok  
  • Programový výber


Doživotný dôchodok 

Vypláca sa poberateľovi dôchodku až do jeho smrti na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.


Dočasný dôchodok 

Vypláca sa poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).


Programový výber

Vypláca sa sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať alebo dobu jeho vyplácania.

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. Súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách