Zverejnené: 30.03.2017

GSM banking


GSM bankig (Global System for Mobile Communications) je služba, ktorá umožňuje vykonávať transakcie na bežnom účte, kdekoľvek na svete, kde je možné použiť GSM mobilný telefón.

Umožňuje aktívne operácie (zadávanie trvalých príkazov a inkás, zakladanie termínovaných vkladov, sporení a pod) alebo pasívne operácie (sledovanie zostatku na účte, devízových kurzov, úrokových sadzbieb a pod.).

Ako funguje GSM banking

Platobné transakcie prebiehajú pomocou technológie SIM Toolkit a bankovej aplikácie nahranej do SIM karty klienta. Každá uskutočnená transakcia prebieha pomocou zašifrovanej krátkej textovej správy a spĺňa vysoké nároky kladené na bankové aplikácie. Túto službu môžu využívať len telefónne čísla, ktoré sú zaregistrované. Prístup do bankovej aplikácie je chránený štvormiestným kódom - BPIN, ktorý je možné meniť.

Ďalším variantom je WAP banking (Wirless Application Protocol). Ide o podobnú aplikáciu ako internet banking. Mobilným telefónom a prehliadačom sa klient dostane na bezpečné WAP stránky banky. Zadaním autorizačného kľúča, môže klient zadávať trvalé príkazy, sledovať pohyby na účte a pod. Vysoká úroveň bezpečnosti je dosiahnutá práve použitím autorizačného kľúča.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách