Zverejnené: 20.06.2022

Hyperinflácia


Hyperinflácia je rapídne zvyšovanie cien s medzimesačným rastom aspoň o 50 %. Peniaze kvôli strate hodnoty nie sú uchovávateľom ani nositeľom hodnoty a nahrádza ich výmenný obchod. Dôvodov na hyperinfláciu je niekoľko. Prvým je nedôvera v štát vo vojnových časoch alebo z dôvodu politickej nestability si firmy nie sú isté, či štát zvládne udržať pod kontrolou hodnotu meny. štát musí svoju menu devalvovať, aby udržal kúpyschopnosť občanov, ale to vedie k zvyšovaniu cien.

Druhým dôvodom hyperinflácie je tlačenie veľkého množstva peňazí, s predpokladom, že banky s dostatkom peňazí budú požičiavať s nižšími úrokmi, a firmy s dostupnejšími peniazmi budú viac míňať a produkovať.

Tretím dôvodom hyperinflácie je nedôvera v menu, to znamená, ak občania neveria v udržateľnú kúpnu silu meny, začnú ju radšej vymieňať za komodity a tovary. Tento zvýšený dopyt vedie k zvýšeným cenám..

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách