Zverejnené: 13.04.2022

Hypotekárny špecialista


Hypotekárny špecialista je osoba, ktorá  poskytuje finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy uzavretej s klientom. Vyhodnotí požiadavky klienta, vytvorí ponuky od všetkých bánk, porovná ich a nájde pre klienta to najvýhodnejšie riešenie. Vybaví všetky administratívne úkony a komunikáciu s bankou. Postará sa o plynulý priebeh pri vybavovaní úveru. Hypotekárny špecialista musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách