Zverejnené: 29.03.2017

Inkaso – príkaz na inkaso


Nejjednoduššia forma bezhotovostnej platby, ktorou majiteľ účtu prikazuje svojej banke, aby príslušnú finančnú čiastku previedla na účet dodavateľa.

Inkaso

Príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú nájom, telefón, elektrina, plyn. Používa sa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Je to druh prevodného príkazu, ktorý banka vykoná na základe pokynu veriteľa (energetická spoločnosť, dodávateľ plynu, telefónna spoločnosť a atď.) z účtu klienta.

Aby bolo možné vykonať inkasný spôsob platenia, majiteľ účtu musí dať písomný súhlas na prevod peňažných prostriedkov zo svojho  účtu v prospech účtu príjemcu. Písomný súhlas podpisuje majiteľ účtu spolu s príjemcom inkasa (energetická spoločnosť, dodávateľ plynu, telefónna spoločnosť a atď.). Následne už banka  na pokyn veriteľa stiahne z účtu klienta uhrádzanú sumu.

Aby platby inkasa boli zrealizované, je potrebné zabezpečiť, aby na účte klienta bolo dostatok finančných prostriedkov. V opačnom prípade platby inkasa nebudú uskutočnené.

Ak si klient zriaďuje inkaso, má možnosť nastaviť si maximálny limit pre úhradu. Ak je prekročený tento limit, platba z účtu nebude zrealizovaná. Výhodou inkasa je, že úhrada prebehne v správnej výške a vždy načas.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách