Zverejnené: 18.04.2017

Odmietnutie poistného plnenia


Je náhrada za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu, ktoré poistenému  vznikli pri poistnej udalosti.

Poistné plnenie

Poisťovne sa bránia proti poistným podvodom, ale  doplácajú na to aj ľudia, ktorí nemajú podvodné úmysly. Poisťovňa má niekedy právo nevyplatiť poistenému náhradu škody, a to najmä pri nedodržaní poistných podmienok. Poisťovňa chráni klienta pred vznikom náhodnej udalosti, ale nie v prípade, keď klient ide vedome do rizika. Jedná sa napríklad o vycestovanie do zahraničia a  klient bol informovaný o nepriaznivom počasí (cunami), vojnovom konflikte a podobne.

Poisťovne znížia alebo úplne obmedzia poistné plnenie aj v prípade, že si klient spôsobí úraz pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,  šoférujete auto bez platného vodičského oprávnenia, alebo aj pri smrti spôsobenej samovraždou.

 

Poistenie nehnuteľností a domácností je dosť špecifické

Stačí malá chyba v zmluve a niektoré veci v domácnosti nebude mať klient poistené. Poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie aj v prípade krádeže, kde na dverách bytu či domu nie sú namontované požadované bezpečnostné zámky, ktoré sú uvedené v poistných podmienkach.

Ak klient prekonal nejaké ochorenia alebo má zdravotné problémy, ktoré sú sledované lekárom, tak pri uzatváraní poistenia je potrebné to uviesť v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou návrhu životného poistenia. Poisťovňa posúdi zdravotný stav klienta a na základe toho  rozhodne, či klienta poistí alebo nepoistí, navýši cenu za poistenie. Odvíja sa to od toho, do akej miery je klient pre poisťovňu rizikoví. Ak nastane poistná udalosť, ktorá je podmienená zdravotným stavom klienta, poisťovňa má nárok sa brániť, že informácie o zdravotnom stave boli  zámerne zamlčané a nebude poskytnuté poistné planenie.

Môže sa stať, že pre klienta bude zle nastavené poistenie.  Jedná sa napríklad o zlé zaradenie klienta do rizikovej skupiny v životnom poistení (je dôležité pre poisťovňu vedieť, či klient pracujete duševne, manuálne, či športuje a pod.). Pri zlom zaradení do rizikovej skupiny môže klient platiť za pripoistenie, ale  v skutočnosti nemá naň nárok. Preto pri uzatváraní poistenia je potrebné obrátiť sa na odborníka, ktorý s klientom prejde všetky možnosti poistenia.

Klient by sa nemal dať zlákať na veľmi lacné poistenie. V prípade lacného poistenia budú  pravdepodobne prísne nastavené poistné podmienky, ktoré musí klient dodržať, aby mu bolo v prípade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie. Taktiež pri nízkom poistnom, musí klient rátať, že  poistné plnenie môže byť priznané, ale nebude postačujúce na pokrytie vzniknutej škody.

Všetky práva a povinnosti klienta ale aj práva a povinnosti poisťovne sú uvedené v poistných podmienkach. Najúčinnejšia prevencia pred zamietnutím je čítanie poistných podmienok, treba sa pýtať pri uzatváraní poistenia, na aké riziká sa vzťahuje poistenie a v akom rozsahu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách