Zverejnené: 15.03.2017

Poistenie úveru


Úver si môžete dať poistiť

Poistenie voči dlhodobej práceneschopnosti, pre prípad smrti, trvalej invalidity, pre prípad kritických chorôb a taktiež pre prípad straty zamestnania.

Odporúčame vopred si preštudovať obchodné podmienky poisťovne, kde by mal byť Váš úver poistený, pretože napr. strata zamestnania sa často myslí len strata práce z dôvodu hromadného prepúšťania, netýka sa teda výpovede z Vašej strany, alebo výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pod.

V prípade trvalej invalidity dochádza k preplatenie úveru poisťovňou až v takých prípadoch, kde je napr. viac ako 50% poškodenie zdravotného stavu apod. Ak máte nejaké zdravotné problémy a následne získate invalidný dôchodok, poisťovňa za Vás nemusí vždy vyplatiť Váš úver, tak jednoduché to nie je. Ak ste však dlhodobo chorí a máte hypoúver poistený, tak ak Vaša PN presiahne dobu viac ako 40 dní (niekde je podmienka až 90 dní), tak po tomto období bude za Vás platiť splátky úveru poisťovňa.

To je však tiež len v prípade, že ste pri uzatváraní poistenia netrpeli chorobou, ktorá by mohla spôsobovať dlhodobé PN. Po nástupe do práce začnete znova platiť splátky Vy, splátky zaplatené poisťovňou jej nemusíte vrátiť. Jednoducho len budete pokračovať v splácaní tak ako pred dlhodobou PN.

Poistenie pre prípad úmrtia odporúčame mať.

Je zodpovedné ak myslíte na blízkych, ktorým by ste neradi v prípade nepredvídanej životnej udalosti nechceli nechať niesť Vaše úverové bremeno. (pozn. poistenie neplatí pre prípad samovraždy).

V prípade poistenia kritických chorôb sú tu zaradené závažné ochorenia ako rakovina, srdcový infarkt, hluchota, slepota, transplantácie dôležitých orgánov, zlyhanie obličiek a iné závažné ochorenia. Ak nastane klientovi s hypotékou takýto prípad, poisťovňa vyplatí celý úver za klienta. Všetky informácie čo poistenie vykryje a za akých podmienok alebo prípadných výluk, nájdete v jej obchodných podmienkach, ktoré sú preto veľmi dôležitým dokumentom na preštudovanie ešte pred rozhodnutím sa, aký typ poistenia a či si zvolíte.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách