Zverejnené: 30.05.2022

Predčasný starobný dôchodok


Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. 

Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ktorý:
  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
  • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách