Zverejnené: 06.12.2018

Spätný lizing nehnuteľností


Spätný lízing nehnuteľností je krajným riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú získať väčšiu finančnú hotovosť, ale nemôžu si požičať financie od bankových či nebankových subjektov.

Podmienka spätného lízingu

Klient je vlastníkom bytu alebo rodinného domu. Záložné práva, vecné bremená, exekučné konanie a ďalšie právne nezrovnalosti nie sú prekážkou spätného lízingu nehnuteľnosti. Medzi klientom  a spoločnosťou, ktorá poskytuje spätný lízing je uzavretá zmluva o budúcej zmluve o spätnom odkúpení nehnuteľnosti do vlastníctva klienta. V prospech klienta je zriadené vecné bremeno užívania nehnuteľnosti. Po uplynutí stanovenej doby má klient možnosť si nehnuteľnosť odkúpiť späť za podmienok vopred dohodnutých v zmluve o budúcej zmluve.

Pre koho je spätný lízing vhodný

Spätný leasing nehnuteľnosti je určený pre klientov, ktorí potrebujú väčšiu finančnú hotovosť, ktorú nedostanú z určitých dôvodov od bánk úver a svoju situáciu nemôžu riešiť predajom nehnuteľnosti. Častým dôvodom pre spätný lízing nehnuteľnosti sú existenčné problémy, problémy s exekúciou na nehnuteľnosť alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách