Zverejnené: 18.04.2017

Variabilná úroková sadzba


Úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby centrálnej banky a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou.

Pri variabilnej úrokovej sadzbe istota nízkych úrokov netrvá dlho

Nakoľko sa môže zmeniť vplyvom vývoja na trhu aj každé tri či štyri mesiace a pri každej zmene sa upravuje výška mesačnej splátky úveru. Variabilná úroková sadzba sa skladá z premenlivej zložky, ktorá je určená referenčnou úrokovou sadzbou za určité obdobie, za ktoré sa požičiavajú finančné prostriedky na medzinárodnom trhu. Výška variabilnej úrokovej sadzby na Slovensku je odvodená od Euriboru (Euro Interbank Offered Rate) - sadzba, za ktorú sú eurové vklady zvyčajne ponúkané jednou bankou druhej na medzibankovom trhu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách