Zverejnené: 18.04.2017

Western Union


Western Union umožňuje urgentný prevod peňazí medzi fyzickými osobami. Môže sa stať, že dôjde k strate alebo krádeži platobnej karty a ocitnete sa vo finančnej tiesni, zostanete bez finančných prostriedkov. Vtedy môžete požiadať príbuzných o finančnú pomoc prostredníctvom služby.

Na Slovensku sprostredkúva túto službu Poštová banka a Slovenská pošta. Na uskutočnenie peňažného prevodu v rámci Služby Western Union nemusíte vlastniť účet v Poštovej banke. Služba Western Union nepatrí medzi najlacnejšie služby, z dôvodu, že sa jedná o urgentné zasielanie finančných prostriedkov, preto sa účtujú aj vysoké poplatky.

Osoba, ktorá zasiela finančné prostriedky, vyplní a podpíše  tlačivo Western Union s názvom Zasielanie peňazí, odovzdá ho  zamestnancovi Poštovej banky alebo Slovenskej pošty predloží svoj platný identifikačný doklad a prípadne ďalšie požadované dokumenty, odovzdá zamestnancovi peňažnú čiastku, ktorú chce poslať spolu s poplatkom za prevod a prípadnými ďalšími poplatkami, resp. informujte zamestnanca banky o využití možnosti prevodu finančnej čiastky z jeho účtu vedeného v Poštovej banke. Zavolá príjemcovi platby v rámci Služby Western Union a poskytnite mu informácie potrebné na prevzatie odoslanej platby.

Osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky, vyplní tlačivo Western Union s názvom Príjem peňazí, uveďie, z ktorej krajiny bola platba odoslaná, meno a priezvisko odosielateľa, očakávanú sumu, číslo peňažného prevodu (MTCN) a prípadne ďalšie požadované údaje. Odovzdá zástupcovi Western Union v krajine príjemcu vyplnené a podpísané tlačivo Western Union, svoj platný identifikačný doklad  a prípadne ďalšie požadované dokumenty. V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre prijatie platby v rámci Služby Western Union, zástupcovi Western Union  platbu môže vyplatiť.  V niektorých krajinách je príjemca povinný uviesť aj kontrolnú otázku a odpoveď zadanú odosielateľom platby. Vyplatenie platby je spravidla podmienené preukázaním čísla MTCN - číslo Peňažného Prevodu/Money  Transfer Control Number, ktoré bolo príslušnej platbe priradené. Toto číslo musí odosielateľ poskytnúť príjemcovi, za účelom vyplatenia platby zaslanej v rámci Služby Western Union. Toto číslo bude odosielateľ ale prijímateľ potrebovať v prípade, keď bude kontaktovať Western Union za účelom preverenia stavu peňažného prevodu. MTCN číslo je dôvernou informáciou a odosielateľ ho nesmie poskytovať tretím osobám.

Zvyčajne sú finančné prostriedky k dispozícii v krajine príjemcu do niekoľkých minút po ich zaslaní. Je možnosť odoslať platbu do siete viac ako 400 000 výplatných miest Zástupcov vo viac ako 200 krajinách. Služba nie je dostupná v niektorých krajinách.

Krajiny, kde je možné využiť služby Western Union

Krajiny Eurozóny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,Chortvátsko, Írsko, Litva,  Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Vybrané krajiny: Maďarsko, Albánsko,  Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kazachstan, Kosovo, Kirgizsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Severný Cyprus, Srbsko a Čierna Hora, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam a Čína.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách