Zverejnené: 09.01.2018

19. apríl - Svetový deň investičných fondov


Article image

Svetový deň investičných fondov od roku 2012 začalo ako prvé oslavovať Nemecko, o rok neskôr Rakúsko a v roku 2014 sa  pripojilo Slovensko s  Českou republikou. Cieľom je zvýšiť povedomie o investovaní do podielových fondov, poskytnúť verejnosti viac informácií o investičných možnostiach a ich benefitoch a poskytnúť investorom zázemie pre lepšie rozhodovanie o ich investíciách a dostať do väčšieho povedomia základné črty a výhody podielových fondov.

Vznik prvého podielového fondu

19. apríla 1743 sa narodil Adriaan van Ketwich, holandský obchodník považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 založil prvý investičný fond pod názvom Eendragt maakt Magt (V jednote je sila) pre občanov, ktorí nakladali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii.

Prvý podielový fond vznikol z podnetu finančnej krízy, ktorá vypukla v Európe začiatkom roka 1770. Britská Východoindická spoločnosť si zapožičala veľký obnos financií na podporu svojich koloniálnych záujmov, najmä v Severnej Amerike. Klesajúce prijmi a vysoké náklady z kolonizácie speli do nutnosti záchrany spoločnosti Britskou štátnou pokladnicou, čoho následky  bolo cítiť po celom svete. V tej dobe malo podobné problémy aj  Holandsko. Preto v roku 1774 holandský obchodník Adriaan van Ketwich, predvídavo začal zbierať financie od viacerých ľudí a ako prvý na svete vytvoril investičný fond.

Finančné riziko hlavne pre malých investorov bolo obmedzené tým, že  investície boli rozložené medzi európske krajiny a americké kolónie, kde investície boli zabezpečené výnosmi z plantáží.

Kolektívne investovanie prešlo značnými zmenami, najmä čo sa týka vzniku legislatívneho rámca, rôznorodosti jednotlivých typov fondov a aj spôsobu zhodnocovania úspor verejnosťou. Investíciami do podielových fondov svoje financie zhodnocuje stále viac Slovákov. Výhodami investovania do podielových fondov je dostupnosť peňazí, neviazanosť investície, možnosť pravidelne sporiť, možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy a  prehľadnosť.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách