Zverejnené: 14.02.2024

Aj krátkodobé investovanie má zmysel


Article image
Krátkodobé investície sú cenné papiere, ktoré možno ľahko previesť na hotovosť. Cieľom krátkodobých investícií je chrániť kapitál a zároveň vytvárať výnosy. Investori tak môžu uložiť svoje finančné prostriedky v týchto investíciách a získať vyšší výnos. Investície sú vysoko likvidné. Keďže krátkodobé investície prinášajú predvídateľné výnosy, považujú sa za vysokokvalitné investície s nízkym rizikom. Veľmi dôležité však je, aby ste hľadali bezpečné možnosti krátkodobého investovania.

Krátkodobé investície eliminujú kolísavosť investície a zároveň ponúkajú potenciál vyššieho výnosu v porovnaní so sporiacimi účtami a termínovanými vkladmi.

Na to, aby boli krátkodobé investície úspešné, je potrebná určitá dávka znalostí a skúseností z finančného trhu, investor musí vedieť odhadnúť vývoj ceny aktíva v najbližších mesiacoch. A to je  pomerne zložité vzhľadom na to, že si to vyžaduje prehľad a schopnosť identifikovať výhodnú investičnú príležitosť. Správcovské spoločnosti začali v poslednej dobe ponúkať pre kratšie obdobia investovania nové príležitosti. Pozreli sme sa na to, ako je nastavený jeden z posledných, ktorý nás zaujal.

V septembri 2023 spoločnosť PARTNERS Asset Management predstavila svoj nový produkt Fond krátkodobých investícií. Je primárne zameraný na efektívne zhodnocovanie finančnej rezervy a úspor, ktoré klienti plánujú použiť v horizonte do troch rokov.
 
Jakub Rosa, generálny riaditeľ PARTNERS Asset Management o novom produkte hovorí: „Investovanie je pre zachovanie hodnoty a zveľaďovanie majetku nevyhnutné. O to viac je dôležité v dnešných časoch zvýšenej inflácie, ktorú očakávame ešte do konca tejto dekády. Ak tvorí finančná rezerva 10 % z príjmov domácnosti a slúži na to, aby operatívne pokryla nečakané výdavky, investovaná by mala byť s nízkym rizikom. Je to z dôvodu, že len čo budete chcieť tieto prostriedky použiť, nemalo by sa stať, že investícia významne poklesne. Takisto je dôležité, aby bola táto investícia výrazne likvidná a prostriedky by mali byť k dispozícii v priebehu niekoľkých dní bez zbytočných zmluvných pokút.“

Výhody Fondu krátkodobých investícií sú:

 • Konzervatívna investičná stratégia fondu eliminuje kolísavosť investície a zároveň ponúka potenciál vyššieho výnosu.
 • Peniaze sú k dispozícií bez dlhej viazanosti a dodatočných podmienok. Každý týždeň možno požiadať o vyplatenie finančných prostriedkov.
 • Pri krátkodobej investícii je prekonaná inflácia a dokáže zabezpečiť vyšší výnos než bežné termínované vklady alebo sporiace účty v bankách.
 • S vydaním a vyplatením podielových listov fondu nie sú spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
 • Fond je určený pre investorov, ktorí chcú investovať aspoň na obdobie jedného roka a preferujú stabilitu investície pred maximalizáciou výnosu. 

Investičná stratégia fondu

„PARTNERS Fond krátkodobých investícií je najmenej rizikový produkt v našom portfóliu, pretože investuje do kvalitných a konzervatívnych nástrojov, ako sú nástroje peňažného trhu, hotovosť, termínované vklady v bankách, korporátne alebo štátne dlhopisy v investičnom stupni s krátkou dobou splatnosti,“ približuje Jakub Rosa.

„Cieľom správcovskej spoločnosti bolo dosiahnuť zhodnotenie fondu nad úroveň úročenia bankových vkladov. Fond je takisto vysoko likvidný, investori môžu mať k dispozícii prostriedky v priebehu niekoľkých dní. Ďalším plusom tohto produktu je jeho dostupnosť a nízka nákladovosť. „Verím, že tento produkt efektívne dopĺňa našu ponuku investičných produktov, z ktorého môžete klientom vyskladať portfólio tak, aby ste spĺňali všetky rizikovo-výnosové parametre. PARTNERS Fond krátkodobých investícií vnímam ako vstupnú bránu do sveta investícií, ideálny pre investorov, ktorí preferujú stabilitu pred maximalizáciou výnosu. Na druhej strane, určite ponúka vyšší výnosový potenciál než vkladové produkty v banke,“ uvádza Jakub Rossa.

 

Základné parametre fondu

 • Správcovská spoločnosť - PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
 • Fond - PARTNERS Fond krátkodobých investícií o. p. f.
 • Typ fondu - špeciálny fond cenných papierov.
 • ISIN - SK3000001576.
 • Investičný horizont - 1 rok a viac.
 • Ukazovateľ rizík a výnosov SRRI (1 – 7) - 1 (nízke riziko).
 • Cielený výnos - 2 – 3% p. a.
 • Referenčná mena - EUR.
 • Vydávanie podielových listov - týždenne.
 • Redemácia (vyplatenie investície na bežný účet klienta) - týždenne.
 • Minimálna investícia - 30 eur.
 • Výplata dividendy - Nie.
 • Vstupný poplatok - 0%.
 • Odplata za správu - 0,45%.
 • Odplata za zhodnotenie-
 • Depozitár -  Slovenská sporiteľňa
 • Audítor - VGD Slovakia.
 • Vznik fondu - 9/2023.Depozitár
 
TIP OD NÁS:  Fond  PARTNERS Fond krátkodobých investícií o. p. f. nájdene aj v porovnaní investícií na webe Finančného Kompasu.
 
Pri výbere konkrétneho fondu by ste mali mať jasno v základných otázkach. Prvou je investičný horizont.
Ak chcete zhodnotiť peniaze, ktoré určite budete potrebovať na budúci rok, bolo by riskantné investovať ich do akciových fondov, v ktorých hodnota investícií v krátkodobom horizonte kolíše.
 
Ak chcete investovať peniaze na dôchodok, ktorý je vzdialený desiatky rokov, o akciových fondoch by ste mali určite uvažovať.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách