Zverejnené: 23.06.2022

Akciová spoločnosť


Akciová spoločnosť je právnou formou podnikania, ktorej obchodné meno musí obsahovať označenie akciová spoločnosť alebo skratku akc. spol. alebo a.s.  Zakladá sa podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom. Do 90 dní odo dňa založenia akciovej spoločnosti, musia zakladatelia zapísať akciovú spoločnosť do Obchodného registra Slovenskej republiky. Zápisom do obchodného registra vzniká akciová spoločnosť.

Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál emisiou akcií. Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi – základného kapitálu a ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách