Zverejnené: 18.04.2017

Akciové fondy


Akciové fondy sú typické tým, že investujú až z dvoch tretín na akciovom trhu. Inými slovami nakupujú akcie. Tieto fondy majú veľkú volatilitu, ich cena sa môže výrazne meniť. To znamená, na jednej strane rásť, čím zabezpečia nadpriemerné výnosy, alebo aj poklesnúť.

V dlhodobom horizonte však ide o rozumné investovanie, ktoré má zaujímavý potenciál.

Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície (5  a viac rokov) a očakávajú vysoké zhodnotenie pri určitom primeranom  riziku. Poskytnú oveľa vyššie zhodnotenie ako dlhopisové fondy, na druhej strane sa môžu výrazne znehodnotiť počas krátkeho časového obdobia.

Akciové fondy majú vo svojom portfóliu nakúpené najmä akcie veľkých firiem alebo malých podnikov, alebo  nakupujú akcie iba z jedného odvetvia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách