Zverejnené: 08.03.2021

Aké vozidlo môžete havarijne poistiť


Article image
Havarijné poistenie alebo Kasko sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu stretu s iným vozidlom, ale aj jeho odcudzenia,  poškodenia, zničenia, živelnej udalosti. Výška poistného pri havarijnom poistení závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. 

Predmet poistenia – motorové vozidla, ktoré je možné poistiť

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť na vozidlo, ktoré:
•    je spôsobilé na prevádzku v zmysle platnej právnej úpravy
•    v čase uzatvorenia poistenia je v dobrom technickom a prevádzkyschopnom stave s platnou technickou kontrolou a je nepoškodené 
•    má mať platný technický preukaz 
•    má pridelené evidenčné číslo na Slovensku
•    je vyrobené Slovensku alebo dovezené zo zahraničia oficiálnym importérom
•    je individuálne dovezené zo zahraničia 
•    je možné preukázať spôsob jeho nadobudnutia
•    nepresiahlo poisťovňou stanovený maximálny vek

Uzatvoriť havarijné poistenie na novú alebo trhovú cenu

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej hodnoty ojazdeného vozidla, ale potom treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia.

Havarijné poistenie na novú cenu – nová hodnota je suma, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, kvality a výbavy, bez obchodných zliav, ktorá platí na území Slovenska v čase kúpy vozidla ako nového. Ak si doveziete vozidlo zo zahraničia na Slovensko, poistná suma sa vždy stanovuje ako nová cena vozidla bez obchodných zliav platná na území Slovenska. 

Havarijné poistenie na trhovú cenu - pri poistení vozidla na trhovú cenu platí, že poistnou sumou havarijného poistenia vozidla je všeobecná hodnota vozidla alebo nákupná cena vozidla v čase uzavretia poistnej zmluvy. 


Z roka na rok poisťovne menia poistné sumy aj podmienky. Preto je vhodné si havarijnú poistku pravidelne každoročne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu. To je možné prostredníctvom kalkulačky havarijného poistenia na našej stránke Finančný kompas, ktorá vám vypočíta aktuálnu cenu.
 
Porovnanie Havarijného poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách