Zverejnené: 23.05.2023

Ako a kam odkladať peniaze? Tipy, vďaka ktorým ušetríte a možno aj zarobíte


Article image
Tvorba  úspor je zodpovedné rozhodnutie, keďže nikdy neviete, aké nepríjemné prekvapenia vám život pripraví, a preto by ste si mali z každej výplaty aspoň niečo odložiť. Univerzálne odporúčanie, aká by mala byť výška úspor, neexistuje, každý má totiž iné životné podmienky a aj iné nároky. Ak patríte k šporovlivým a zodpovedným ľuďom, mali by ste vedieť, že nie je dôležité peniaze len sporiť, ale aj s nimi rozumne naložiť. Prečo? Lebo peniaze nevedia pracovať bez vašej pomoci. Ak ich teda umiestňujete na jednom miesto, môže sa stať, že stratia na hodnote.

Najčastejšie je delenie sporenia na krátkodobé alebo strednodobé ciele, či neočakávané výdavky, potom dlhodobé úspory na dôchodok alebo pre prípad ochorenia. Nech už si zvolíte akýkoľvek prístup, je dôležité s úsporami aj správne narábať, aby ste o peniaze neprišli, prípadne aby vám z ich hodnoty výraznú časť nepohltila inflácia.

Sporenie do vankúša

Ešte stále sa nájde mnoho ľudí, ktorí si odkladajú svoje úspory doma pod vankúšom. Odkladanie väčšej hotovosti doma prináša so sebou určité riziká, od poškodenia požiarom až po návštevu zlodejov. Má to aj ďalšiu a to zásadnú nevýhodu, ktorou je, že peniaze, ktoré máte doma, sa nezhodnocujú, nie sú chránené pred infláciou a v priebehu rokov strácajú svoju hodnotu. AK ste si pred dvoma rokmi niekam skryli 100 €, vedzte, že v čase, keď ste ich schovávali, by ste si za ne kúpili oveľa viac ako dnes.

Sporenie a investovanie v bankách

V bankách vám ponúknu niekoľko produktov, prostredníctvom ktorých môžete zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky. Najjednoduchšou formou zhodnotenia investícií je sporiaci účet, ktorý väčšina bánk ponúka bez poplatku. Samozrejme, pri založení sporiaceho účtu musíte splniť niekoľko podmienok, ako minimálny mesačný vklad, mať v banke otvorený bežný účet a nezrealizovať žiadny výber. Banka vám následne peniaze zúročí so zvýhodneným úrokom.

Peniaze na bežnom účte, sporiacom účte, termínovanom vklade podliehajú Fondu ochrany vkladov do výšky 100-tisíc eur. Výhodou sporiacich účtov je rýchla dostupnosť k financiám, peniaze môžete kedykoľvek vybrať. Nevýhodou je však žiaden, prípadne nízky úrok. 

Väčšina bánk na Slovensku ponúka vlastné investičné produkty, kde už treba rátať s poplatkami a rizikom ich straty. Klient má prístup k produktom z portfólia banky alebo materskej firmy, ale nie k celému investičnému trhu. 
Banky najčastejšie ponúkajú podielové fondy, kde je výhodou možnosť nízkeho vkladu. Hoci výnos nie je garantovaný, banky investujú peniaze svojich klientov do fondov, ktoré považujú za ziskové. V porovnaní so sporiacimi účtami je úrok pri investičných produktoch vyšší. 

Potenciál najväčšieho zhodnotenia úspor však prinášajú investície. Kam investovať?

Inflácia by vaše peniaze uložené na bežnom účte postupne obkuskávala a strácali by na hodnote. Na sporiacich účtoch v bankách nielen, že nezbohatnete, ale ani nezískate výnos, o akom ste snívali. Jediné, čo vám zostáva, je veriť finančným trhom. Pri krátkodobej investícii totiž prekonáte infláciu a získate aj výnos. Aká je to krátkodobá investícia, je už otázka na vás... Každý z nás má mieru rizika zakotvenú na inom bode, pri investovaní sa však krátkou dobou označuje dĺžka troch až piatich rokov.

Pravidelným investovaním a rozložením svojej investície medzi rôzne investičné nástroje sa vyhnete riziku straty v prípade krízy a bez obáv sa vám budú peniaze zhodnocovať. Pravidelné investovanie vám môže priniesť dlhodobé zisky, vďaka ktorým budete zhodnocovať váš majetok.

Pri dlhodobom investovaní sa nemusíte báť poklesu finančného trhu. Ak investujete do budúcnosti, či už vašej alebo budúcnosti vašich detí, mali by ste vedieť, že dôležitý je dostatočne dlhý čas investovania a rozdelenie finančných prostriedkov do viacerých investičných nástrojov. 

Investovanie do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov funguje na veľmi jednoduchom princípe, tzv. kolektívne investovanie, kde väčšie množstvo ľudí zhromaždí svoje prostriedky do určitého fondu. Spravuje ho správcovská spoločnosť, odborníci, ktorí sa tomu venujú, a peniaze investujú na finančných trhoch. Jednorazovo sa dá do podielového fondu investovať už od 150 eur. Ak by ste investovali pravidelne, formou investičného sporenia môžete investovať akúkoľvek sumu podľa vášho rozhodnutia a možností. 

ETF fondy

Od klasických podielových fondov sa ETF fondy líšia aj v mechanizme vydávania a redemácie podielov (vyplatenia investície) a v tom, že ich podiely sa obchodujú na burze, ich cena sa teda mení aj počas dňa. Dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov, sú na burze obchodované fondy, ktoré kopírujú napríklad vývoj dlhopisov, indexov, komodít, alebo kôš vybraných aktív. Ich výhodou je nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

Investovanie do akcií  

Vďaka možnosti nadštandardných výnosov ide o najrozšírenejší typ fondu vo svete, je však zároveň aj najrizikovejším. Akciové fondy sú určené pre investorov uprednostňujúcich dlhodobé zhodnocovanie investície (5 rokov a viac) pri primeranom riziku. Platí veľmi dôležité pravidlo, že každý by mal investovať do akcií v takom podiele, ktorý zvládne, a skôr ako kupovať akcie jednej či niekoľkých firiem, by sa mal zamerať na produkty investujúce do akcií veľkého množstva firiem, teda svoje investície diverzifikovať

Investovanie do nehnuteľností

Kým investovanie napríklad do podielových fondov je pre bežných klientov problémové, pri nehnuteľnostiach vedia konkrétne, o aké budovy ide, či v akej lokalite sa nachádzajú. Najväčším problém je, že na investovanie do nehnuteľností je potrebná vysoká finančná suma. Pre investora sa to kúpou nekončí. Investor sa ďalej musí o nehnuteľnosť starať, rieši jej prípadné opravy, manažuje nájomníkov. Musí zvládnuť aj problém, ako je napríklad výpadok príjmu v prípade, že nemá nájomníkov. Môže to trvať aj niekoľko mesiacov.

Alternatíva investovania do nehnuteľností je prostredníctvom podielových fondov. Takýmto spôsobom sa na výnosoch z realitného sektora dá podieľať aj s minimálnymi sumami. Starostlivosť o nehnuteľnosti alebo nájomníkov preberá za investora správca nehnuteľnosti.

Investovanie do zlata

Investovanie do zlata patrí k dlhodobo populárnym spôsobom investovania najmä pre profesionálnych investorov. Zlato patrí medzi overené komodity, s ktorou sa obchoduje už niekoľko storočí. Do zlata môže investovať prakticky každý a to bez ohľadu na to, koľko finančných prostriedkov má k dispozícii. Investovať sa dá prostredníctvom kúpy zlata v podobe zlatých tehličiek alebo mincí, kúpou akcií ťažobných spoločností, ktoré ťažia alebo predávajú zlato, alebo fondov.  

Aký minimálny finančný kapitál potrebujeme?

Minimálne objemy vkladov sú určené pre každý produkt, resp. typ zmluvy zvlášť. Je možné si ich overiť na obálke zmluvy samotnej. Minimálna suma jednorazovej investície je 500 až 3 000 eur, pri pravidelnom investovaní je možné mesačne sporiť minimálne  od 10 eur až 50 eur.

Ktorý spôsob investovania má akú návratnosť?

Či už investujete na akciovom, realitnom alebo inom trhu, návratnosť vašich investícií je dôležitým finančným pomerom, ktorý by ste mali sledovať. Na výpočet návratnosti investícií sa prínos aktíva vydelí nákladmi. Výsledok sa zvyčajne vyjadruje v percentách alebo ako pomer. Čím vyšší je výsledok, tým vyššia je ziskovosť investície.

Vzorec pre návratnosť investícií:
ROI = (Aktuálna hodnota investície – Investičné náklady) : Investičné náklady.
Pri výpočte návratnosti investícií je taktiež potrebné brať do úvahy infláciu. Za príslušný štandardný priemer pre daný priemyselný sektor za každý rok. Návratnosť investícií vo veľkej miere závisí od typu odvetvia, v ktorom daná spoločnosť podniká.

Návratnosť investície do akcií

Potencionálny výnos akcií bude závisieť od konkrétnej akcie, času, kedy bola kúpená a s akým rizikom sa spája. Väčšina ľudí si myslí, že čím je akcia rizikovejšia, tým je vyšší aj výnos. To však nutne neznamená, že dnes máte investovať a predpokladať, že budúci rok na týchto akciách dobre zarobíte. Tieto investície vám môžu priniesť vyšší výnos najmä z dlhodobého hľadiska.

Návratnosť investície do nehnuteľností

Návratnosť investícií do nehnuteľností sa vo veľkej miere odlišuje. Väčšinou závisí od typu nehnuteľnosti a od toho, kde sa kupovaná nehnuteľnosť nachádza. Čím rizikovejšia je investícia, tým vyššia šanca na väčšie výnosy, ale aj straty. Historicky je miera návratnosti priemerných nehnuteľností rovnaká, ako miera návratnosti investícií na akciovom trhu.

Návratnosť investície dlhopisov

Dlhopisy sa považujú za bezpečné investície. Investori získavajú vyššie úroky, keď sú emitenti dlhopisov rizikovejší. Príkladom rizikovejšieho emitenta je napríklad spoločnosť, ktorá má problémy s prežitím. Dlhopisy sú určené investorom, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti k tomu, aby vedeli vyhodnotiť riziká konkrétneho dlhopisu, emitenta a ručiteľa v prípade, ak za dlhopis ručí aj tretia osoba. Inými slovami, ak investor nie je dostatočné skúsený, mal by byť s investíciou do dlhopisov nanajvýš opatrný.

Návratnosť investície do zlata

Zlato nie je dlhodobo najvýnosnejším investičným nástrojom. Napríklad akcie vynášajú historicky viac. Dlhodobo si drahé kovy (vrátane zlata) svoju hodnotu uchovávajú a bude to tak s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej. Ich hodnota však v čase kolíše podobne ako u iných tried aktív. Prepady aj nárasty ceny o štvrtinu hodnoty aj viac nie sú výnimočné. Nedá sa o nich preto hovoriť ako o istote. Rozdiely, ktoré sa štandardne pohybujú okolo 10 – 15 %, v turbulentnej dobe prevyšujú aj 40 %.
 
TIP OD NÁS: Tak ako pri hotovosti doma, rovnako aj na financie uložené v banke pôsobí inflácia. Ak chcete zhodnocovať svoje peniaze do budúcnosti, tak sa rozhodne neoplatí sporiť si na klasických sporiacich či termínovaných účtoch a úplne najhoršie je mať väčšiu sumu na bežnom účte, keďže všetky peniaze, ktoré máte uložené na bežnom účte, sa zhodnocujú prakticky nulovým úrokom. Príliš veľa peňazí v banke dokáže ohrozovať vašu finančnú stabilitu z dlhodobého hľadiska, a tým spomaliť plnenie vašich finančných cieľov.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách