HC


Zverejnené: 15.12.2023

Ako funguje lízing? Oplatí sa tento spôsob?


Article image
Lízing je vlastne nákup alebo prenájom predmetov bežnej spotreby, hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Najčastejším predmetom nákupu na lízing sú autá. Je to spôsob financovania, pri ktorom majiteľom auta je lízingová spoločnosť a vy ste jeho  držiteľom. Pri splatení poslednej splátky sa stávate jeho majiteľom. Vybavenie lízingu nie je najjednoduchšie, hlavne ak chcete kúpiť staršie auto. Kúpa auta formou lízingu sa viac vyplatí firmám ako jednotlivcom.

Pri kúpe nového auta na lízing vás neminú ani poplatky za vybavenie. Mali by ste rátať s províznou odmenou za spracovanie kúpy a s poplatkom za prevod vlastníctva vozidla. Vo väčšine prípadov budete musieť zaplatiť aj akontáciu, ktorá sa percentuálne odvíja od ceny kupovaného auta. Ide o 10 až 70 % zálohu z konečnej obstarávacej ceny auta.

Formy lízingu

Finančný lízing
Je to prenájom predmetu, resp. vozidla lízingovou spoločnosťou. Predmet lízingu, napríklad auto, je majetkom lízingovej spoločnosti až do jeho splatenia. Súčasťou zmluvy sú aj dohodnuté mesačné splátky a akontácia.

V niektorých prípadoch sa finančný lízing dá vybaviť aj bez akontácie. Pri tomto type kúpy však nesiete zodpovednosť za prípadné škody a opravy. Takže pred podpisom zmluvy si treba k mesačným splátkam pripočítať aj náklady na havarijné poistenie, bežnú údržbu vozidla, zimné a letné pneumatiky či nepredvídateľné poruchy na vozidle.
Operatívny lízing

Operatívny lízing je najčastejšie využívaný na financovanie áut. Je to forma dlhodobého prenájmu vozidla, ktorá je po skončení a aj počas splácania majetkom lízingovej spoločnosti. Tento druh financovania je často rozšírený o rôzne doplnkové služby, ako havarijné poistenie, zimná výbava či predplatený pravidelný servis. Výbava vozidla je v cene splátky a doplnkové služby závisia od typu a podmienok spoločnosti, s ktorou budete mať lízingovú zmluvu.

Veľkou výhodou je, že za škody a opravy nesie zodpovednosť lízingová spoločnosť. Navyše sa dajú splátky pridať do nákladov. Existuje aj možnosť, že máte po nejakom čase nárok na novší model vozidla.

Doba splácania lízingu

Najkratšia možná doba splácania úveru je 18 mesiacov až 24 mesiacov. Výška splátky je vyššia ako pri dlhšom splácaní, ale tým skôr splatíte úver.
Stredná doba splácania je 36 až 48 mesiacov. Táto doba splácania je približne rovnaká, ako si väčšina z vás plánuje auto nechať. Potom túžite po novom.
Najdlhšia možná doba splácania je 60 až 94 mesiacov. Pri takejto dĺžke splácania, samozrejme, preplácate viac. Mesačná splátka je však najnižšia.

Ako funguje lízing a aké podmienky naň treba splniť?

Prvým a najdôležitejším kritériom na schválenie úveru je mať čistý úverový register. Lízingová spoločnosti vás najskôr preverí. Ak ste mali v minulosti problém s platobnou disciplínou pri úvere, nemáte na dlhé roky šancu získať úver, čiže ani lízing.

Ak splníte prvú podmienku, teda máte čistý úverový register, potom získať financie na auto je jednoduché. Úver na auto môžete získať, ak ste zamestnaný, podnikateľ-živnostník, firma, zamestnaný v zahraničí alebo poberáte dôchodok.
 • Ak ste zamestnaný, preveruje sa váš príjem a doba zamestnania. Ak zarábate minimálnu mzdu, samozrejme, nedostanete úver na Mercedes, ktorý stojí aj 50 000 eur.  Zamestnaný by ste mali byť minimálne 3 mesiace. Príjem zdokladujete výplatnými páskami alebo výpisom z účtu.
 • Pri podnikateľoch a živnostníkoch sa berie do úvahy výška obratov. Nevyžaduje sa daňové priznanie, stačí iba IČO firmy. Podnikanie musí trvať minimálne 6 mesiacov.
 • Zamestnanci v zahraničí dokladujú pracovnú zmluvu (aj nepreloženú), 3 výplatné pásky, 3 výpisy z účtu.
 • Dôchodcovia dokladujú výmer o dôchodku, ktorý im je zasielaný zo Sociálnej poisťovne.
Ďalšie faktory, ktoré rozhodujú pri lízingu, sú typ auta, vek klienta a cena auta. Pri výške akontácie platí, že čím je vyššia, tým vyššia istota pre úverovú spoločnosť a jednoduchšie schválenie úveru. Ak spĺňate všetky podmienky, auto máte k dispozícii.

Doklady potrebné doložiť k lízingu

Fyzická osoba:
 • žiadosť o financovanie,
 • platný občiansky preukaz (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt a cestovný pas),
 • druhý doklad totožnosti,
 • potvrdenie o príjme alebo dôchodku len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni,
 • v niektorých prípadoch pracovná zmluva, výplatné pásky za posledné 3 ukončené mesiace alebo úplné výpisy z bankového účtu s uvedeným príjmom za posledné 3 ukončené mesiace.
Právnická osoba:
 • žiadosť o financovanie,
 • aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenský list, koncesná listina alebo iné oprávnenie na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti,
 • platný občiansky preukaz štatutárneho zástupcu spoločnosti alebo splnomocnenej osoby,
 • kópia výpisu z bankového účtu alebo doklad o zriadení bežného účtu,
 • v niektorých prípadoch daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie.

Výhody, ale aj slabé stránky lízingu

Tak ako všetko, aj lízing má svoje výhody, ale aj nevýhody.
K výhodám lízingu patrí aj to, že nemusíte hľadať ručiteľa a dokladovať výšku príjmu. Ak splátku na dané vozidlo splatíte,  máte odkupné právo. Ak ste podnikateľ alebo živnostník, viete si uplatniť odpočet DPH z každej splátky, ktorú platíte mesačne.

K nevýhodám lízingu patrí to, že nesiete zodpovednosť za prípadné škody a opravy. Tak ako pri každom úvere, aj pri lízingu platíte spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy a neskôr poplatok za prevod vlastníctva vozidla. Hneď na začiatku musíte zložiť akontáciu na vozidlo, čo niekedy nie je malá suma.

TIP OD NÁS: Ak si kúpite auto tak, že si zoberiete v banke úver, stanete sa jeho vlastníkom hneď. Nemusíte skladať akontáciu. Na kúpu auta je najlepšie požiadať banku o účelový spotrebný úver, teda o úver na auto. Ten ale nemajú v ponuke všetky banky. Vtedy môžete požiadať o bezúčelový spotrebný úver alebo bezúčelovú hypotéku.

Pre každého je výhodné niečo iné. Závisí to od vás, od auta a jeho ceny, od banky alebo lízingovej spoločnosti a hlavne od podmienok, ktoré ponúkajú.
Porovnať si všetky spotrebné úvery môžete na našom webe Finančný kompas. Ak si neviete vybrať, poradíme vám. Stačí, ak vyplníte Kontaktný formulár.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách