Zverejnené: 23.05.2023

Ako si postaviť vlastný dom - IV. časť


Article image
Máme kúpený stavebný pozemok, projekt nášho vysnívaného domu je na svete, úspešne sme prešli úskalím vybavovania stavebného povolenia a je tu otázka kto nám postaví dom. Máme možnosť si ho postaviť svojpomocne, alebo môžeme osloviť firmu. Bez ohľadu na to, či budeme stavať svojpomocne, alebo stavbu zveríme firme, prvým krokom je príprava staveniska. To je predpoklad na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby.


Kto vám postaví dom?

Prvé riešenie síce môže byť finančne o niečo výhodnejšie, ale časovo náročné. Ak sa rozhodnete pre stavebnú firmu, v prvom rade si pozrite referencie. Choďte si pozrieť už zrealizované stavby, ak je to možné, skôr ako im zveríte stavbu svojho domu si dajte urobiť rozpočet. Budete mať predstavu o tom, čo vás čaká. Cena, by ale nemala byť jediným kritériom pri výbere stavebnej firmy. Nie vždy je totiž najnižšia cena zárukou kvality. Dôležitejšie sú pozitívne referencie a skúsenosti ľudí už realizovaných stavieb.

Stavebný dozor

Na dodržiavanie stavebných postupov, technických noriem, bezpečnosti a kvality práce a materiálu musí dohliadať stavebný dozor, odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na výkon tejto činnosti. Stavebný dozor je zárukou, že sa stavba zrealizuje kvalitne, načas, a že financie sa použijú rozumne, ruka v ruke s neprekročeným rozpočtom. Stavebný dozor môže tiež viesť stavebné práce pri stavbe alebo jej zmene, ale vždy ide o svojpomocne realizované jednoduchšie objekty s jedným podlažím, prípadne s podkrovím, ktoré nezaberú viac ako 300 m2 stavebného pozemku.

Miloš Jankech upozorňuje, že stavba domu na kľúč nie je záležitosťou 2-3 mesiacov. „S každým naším klientom máme uzavretú zmluvu kde je stanovená cena, etapa výstavby (hrubá stavba, holodom,...), harmonogram a platobné podmienky. Po podpise zmluvy, získaní právoplatného stavebného povolenia a v zmysle zmluvných podmienok môže začať výstavba. Všetko je závislé od výberu projektu domu (katalógový resp. individuálny - dlhší proces spracovania projektu) a následne vybavenia stavebného povolenia. Samotná výstavba po vydaní právoplatného stavebného povolenia je závislá od veľkosti domu (bungalov, poschodový a pod) a ročného obdobia kedy začne výstavba . Pre samotnú výstavbu sa môže uvažovať o termínoch od 12-16 mesiacov.“

Čoraz populárnejšie medzi záujemcami sú domy z dreva, lodných kontajnerov alebo iných alternatív. Jankech zároveň dodáva, že najrozumnejším riešením je stavba murovaného rodinného domu na kľúč.

Naša filozofia je stavať poctivé murované domy. Nerád by som porovnával z môjho pohľadu neporovnateľné. Cena domu na kľúč - celkový rozsah je dohodnutý  v zmluve o dielo - naša spoločnosť rozdeľuje výstavbu do etáp: 1.) hrubá stavba t.j. zemné práce, základová doska vr. rozvodov pod základovou doskou t.j. kanalizácia, bleskozvod a prestupy pre inžinierske. siete, obvodové nosné steny, priečky, funkčná strecha.  2.) holodom  t.j. komplet profesie - zdravotechnika, elektroinštalácia, bleskozvod, rekuperácie a vykurovanie, tepelné izolácie, poter, okná a vchodové dvere, vonkajšie zateplenie a prípadné vonkajšie spevnené plochy.  3.) etapa na kľúč (v prílohe posielam rozsah tejto etapy - v našich katalógových projektoch ponúkame - vysoký štandard prípadne prestíž) – intérierove  dvere, obklady a dlažby, drevené podlahy, vymaľovanie, sanita, batérie, vypínače. Finálna cena - všetko je aktuálne tiež závislé od vývoja cien v stavebnom sektore. Aktuálne nie je možné zazmluvniť pevnú cenu pri výstavbe domu na kľúč

Pri úplnej dôvere sa viete na stavebnú firmu obrátiť aj s otázkou finančného poradenstva spojeného s financovaním stavby. Doba napreduje veľmi rýchlo, preto musia stavebné spoločnosti držať  krok s trendom ktorý je vo svete aj u nás.

Áno naša spoločnosť vie vybaviť kompletne výstavbu - t.j. projektovú dokumentáciu,  inžiniering (vybavenie stavebného povolenia) ako aj finančné poradenstvo vrátane vybavenia úveru dodal Miloš Jankech zo spoločnosti IDEÁLNEDOMY.
 

Dom je postavený, ideme kolaudovať

Dom je pripravený na kolaudáciu, keď je už hotová strecha, komíny, okná a dvere, schodiská a balkóny so zábradlím, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, osadené umývadlá, toalety a sprchy alebo vane a musia byť dokončené prípojky inžinierskych sietí. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia musí byť doplnená o prílohy, ktoré stavebný úrad vyžaduje. Ak nebudú zistené nedostatky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom pomenuje účel, na ktorý sa môže stavba využívať.

Po získaní rozhodnutia musíte objekt zaevidovať na obecnom úrade, aby vám bolo pridelené súpisné číslo. Nasleduje zápis novostavby katastrálnym úradom na parcelu, na ktorej je postavený váš dom.  
 
TIP OD NÁS: Nech už je dom z čohokoľvek, nech vám s jeho výberom radí ktokoľvek, bývať v ňom budete vy, preto by ste sa mali rozhodovať na základe toho čo chcete vy, nie toho, čo radia majstri.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách