Zverejnené: 23.05.2023

Ako zistiť majiteľa auta podľa EČV (ŠPZ)?


Article image
V živote sa často vyskytujú situácie, s ktorými vôbec nerátate. Idete ráno do práce, rozmýšľate, kde ste včera večer zaparkovali auto, aký vás čaká deň, jednoducho, rutina. Ani vo sne by vám nenapadlo, že veľký škrabanec na nárazníku, odbité spätné zrkadlo alebo zničené svetlo vám pokazí náladu. Samozrejme, vinníka niet, lebo ušiel, nemal toľko odvahy, aby vám zanechal odkaz pod stieračom so svojím telefónnym číslom. Možno nemá platné PZP, možno mal veľa škodových udalostí, možno sa ponáhľal a možno je mu to jedno.

Kto vám teraz preplatí škodu na aute, keď niet vinníka? Ak máte dobrých susedov, tráviacich v okne viac času, ako by sa zdalo potrebné, môže nastať situácia, že si auto, ktoré vám spôsobilo škodu, všimli, a ak sa podarilo, majú aj EČV (ŠPZ). Áno, číslo EČV síce máte, ale ako nájdete vinníka? Budete to skúšať na dopravnom inšpektoráte? Môžete, ale ten má zo zákona zakázané poskytovať osobné údaje majiteľov vozidiel v evidencii. Inšpektorát vám pri overení ŠPZ poskytne len informácie o samotnom vozidle.

Ako postupovať, ak hľadáte auto, ktoré vám urobilo škodu?

Podľa EČV (ŠPZ) si viete vyhľadať poisťovňu, v ktorej je auto vinníka poistené, cez centrálny register na webe www.skp.sk (Slovenská kancelária poisťovateľov). Zadáte EČV auta vinníka, ktorý spôsobil škodu na aute, a dopátrate sa cez vyhľadávač k číslu poistky aj názvu poisťovne, v ktorej má auto poistené. U tohto poisťovateľa si ako poškodená osoba uplatňujete nárok na poistné plnenie z PZP. Potom do danej poisťovne buď zatelefonujete alebo pôjdete osobne.

Aplikácia je určená pre motoristickú verejnosť, poskytuje poškodeným osobám informáciu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu.

Kontaktujte políciu, ak už máte EČV (ŠPZ)

Policajti vedia obratom zistiť nielen meno a bydlisko vinníka, ale z databáz operátorov aj telefonický kontakt. Pri nahlásení škody na čísle 158 s tým, že poznáte EČV vinníka, dokáže polícia vinníka konfrontovať a zabezpečiť dôkazy. Je dôležité si spôsobené škody na vozidle dôkladne fotograficky zdokumentovať, pričom je vhodné odfotiť aj časti, ktoré na prvý pohľad nejavia známky viditeľného poškodenia. Táto fotodokumentácia bude neskôr užitočná pri žiadosti o náhradu škody.

Samozrejme, pre konfrontáciu vinníka polícia potrebuje aj dôkazy, ako napríklad výpoveď svedka. V takom prípade je potrebné poskytnúť kontakt na svedkov, ktorí boli svedkami udalosti. Polícia si vie informácie udalosti doplniť aj o záznam mestských, bezpečnostných či priemyselných kamier z miesta udalosti.

Od polície následne získate záznam o škodovej udalosti a zistíte majiteľa auta, ktoré vám spôsobilo škodu. Náhradu môžete žiadať od jeho poisťovne. V správe nesmiete zabudnúť uviesť, že udalosť je vyšetrovaná políciou. Nahlásená škodová udalosť na polícii má vysokú šancu, že bude vybavená vo váš prospech.

Čo ak vinník nemá platné PZP?

V prípade, že po vyplnení požadovaných údajov sa nezobrazí žiadny poisťovateľ, máte ako poškodená osoba možnosť si uplatniť nárok na poistné plnenie v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Ak vinník nemá PZP, náhradu škody vám poskytne SKP a využije na to svoj garančný fond. Následne si SKP bude škodu vymáhať od nepoisteného vodiča.

Poistný garančný fond slúži v prospech poškodeného, ak existuje reálna prekážka, ktorá bráni odškodneniu poškodeného.
Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za:
  • škodu na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
  • škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
  • škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
  • škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré jepoistené zmluvou o hraničnom poistení,
  • škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie, s výnimkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
  • vecnú škodu (škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo usmrtenie.
Zdroj: SKP
 
TIP OD NÁS: Ak nemáte platné PZP, urobte nápravu čo najskôr. Nikdy neviete, kde na vás číha nástraha. Nie len vám môže byť spôsobená škoda, ale aj vy môžete spôsobiť škodu a budete to hradiť samozrejme z vlastného vrecka. Nič príjemné.
Viac informácií o PZP nájdete na našej webovej kalkulačke, kde si môžete porovnať ceny PZP jednotlivých poisťovní a môžete si vybrať to najlepšie poistenie pre vaše motorové vozidlo.


Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách