Zverejnené: 07.04.2020

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu?


Article image Prepoistiť sa možno raz ročne do 30. septembra. Vybrať si môžete medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a dvomi súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Prihlášku na zmenu možno podať len do jednej z nich. Zdravotná poisťovňa je povinná vám ju do 15. decembra potvrdiť a doručiť preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Ten bude platný od 1. januára 2020. Ak už máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, kartičku poistenca vám nevydajú. 

Ako podať prihlášku

Ako podať a spôsob podania žiadosti o zmenu zdravotnej poisťovne nájdete na webových stránkach každej poisťovne. Zvyčajne sa dá žiadosť podať poštou, osobne, telefonicky alebo online. Prihlášku ale musíte každý vlastnoručne podpísať.

Na čo si dať pozor 

Pri samotnom vypĺňaní prihlášky si poriadne skontrolujte svoje údaje. Ak by vaše údaje boli nesprávne alebo by neboli vyplnené vôbec, prihláška nebude spĺňať podmienky platnosti a nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť.

Zmenu zdravotnej poisťovne ohláste svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej uskutočnenia. Ak tak neurobíte,  môže vám Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur. 

Ak po podaní prihlášky došlo u vás k zmene platiteľa poistného, ste povinný oznámiť to zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára bežného roka.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára bežného raka. 

Najčastejšie dôvody na zmenu poisťovne


Častým dôvodom na prestup do inej poisťovne býva zmena lekára, ktorý nemusí mať vždy uzavretú zmluvu práve s vašou poisťovňou, prípadne to, či vaša poisťovňa hradí plánovaný operačný zákrok alebo inú liečebnú procedúru.

Veľký vplyv na výber zdravotnej poisťovne  sú rôzne nadštandardné služby, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú svojím poistencom. 

Skôr ako sa rozhodnete pre zmenu poisťovne, vopred si overte, koľko zmluvných poskytovateľov má daná poisťovňa vo vašom regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok a ako hospodári s vybraným poistným.
Vplyv na zmenu zdravotnej poisťovne  môžu mať aj benefity, ktoré daná zdravotná poisťovňa ponúka. Môžu to byť napríklad očkovania nad rámec zákona, nadštandardné vyšetrenia pri preventívnej prehliadke, príspevok na dentálnu starostlivosť,  zľavy na kúpeľné pobyty, cestovné poistenie, doplatky za predpísané lieky a podobne.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách