Zverejnené: 07.07.2022

Alfa


Alfa meria výkonnosti fondu alebo iných typov investícií voči benchmarku alebo indexu. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom k benchmarku. Je reprezentovaná jedným číslom ako napríklad 3 alebo -1, jedná sa o percentuálne vyjadrenie výkonnosti fondu voči benchmarku. Ak sa alfa rovná nule, znamená to, že portfólio má totožný vývoj ako benchmark, ak je záporná, aktívna správa viedla k strate hodnoty v porovnaní s dianím na trhu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách