Zverejnené: 04.07.2022

Alternatívna investícia


Alternatívna investícia je finančné aktívum, ktoré nespadá do žiadnej z konvenčných investičných kategórií, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy alebo hotovosť. Väčšina alternatívnych investičných aktív je v držbe inštitucionálnych alebo profesionálnych investorov kôli ich zložitej povahe, nedostatočnej regulácie a stupňa rizika. Medzi alternatívne investície patria rizikový kapitál, hedžové fondy, umenie a starožitnosti, komodity a deriváty. Nehnuteľnosti ale realitné fondy sa tiež radia medzi alternatívne investície.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách