Zverejnené: 23.01.2023

CBOE Index volatility


Chicago Board Option Exchange Volatility Index - Index volatility inak označovaný aj VIX signalizuje level strachu na akciových trhoch nazýva sa aj "fear index". Je používaný ako ukazovateľ alebo prostriedok na zobrazenie porovnania volatility (benchmark).

VIX index meria 30 dňovú očakávanú kolísavosť trhu (volatilitu) indexu S&P500 na základe použitia opcií. Opcie sú finančné nástroje (deriváty), ktoré predstavujú právo kúpiť v stanovenom okamihu dané podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu. Držiteľ opcie má právo na kúpu alebo predaj a toto právo má možnosť využiť alebo nevyužiť. To znamená, že VIX index je ukazovateľ, ktorý je takzvaný výhľadový ukazovateľ (z angl. forward looking indicator).

Pokiaľ veľa ľudí nakupuje opcie, cena stúpa, t.j. stúpa nervozita na trhu.

Medzi rokmi 1990 a 2020 boli hodnoty v rozpätí 9,14 až 82,69. Hodnoty nad 30 značia o veľkej neistote na trhu. Hodnoty pod 20 znamenajú stabilnejšie a menej napäté obdobie na trhoch. Čím sú hodnoty vyššie, tým je očakávaná vyššia nepokojnosť alebo neistota na trhu. Na druhú stranu, čím je hodnota nižšia, predstavuje nižšiu očakávanú neistotu. Zvyčajne má VIX inverzné správanie s S&P500, čo znamená, že v majorite prípadov, pokiaľ S&P500 stúpa na hodnote, tak VIX klesá, avšak neplatí to vždy.

Indexy ako také nie sú priamo obchodovateľné, avšak je možnosť obchodovania tohto indexu cez inštrumenty ako sú opcie alebo futures.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je VIX. Hodnota je zobrazená v bodoch.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách