Zverejnené: 27.09.2018

Chcete bežný účet zadarmo ?


Article image

Osobný účet v banke má dnes už takmer každý, a to najmä vďaka širokej ponuke rôznych účtov, z ktorej si vyberie každý. Účty v bankách sa líšia najmä svojimi poplatkami. Banky ponúkajú bežné účty za poplatky, ktoré sa pohybujú od 0 do 15 € mesačne. 

Výber osobného účtu treba prispôsobiť osobným požiadavkám, ktoré má každý z nás iné. Ak často vyberáte peniaze z bankomatu, mali by ste sledovať poplatky za výbery z bankomatov, ak častejšie platíte kartou, zistite si informácie aj o tejto službe, za ktorú môžete byť v niektorých bankách aj odmenení. 

Poplatok za účet si môžete znížiť na polovicu alebo na nulu, za podmienky, že účet aktívne využívate (zasielanie príjmu na účet, zriadenie trvalých príkazov, SEPA inkás,  platby platobnou kartou vydanou k osobnému účtu) a využívate produkty v danej banke (napríklad sporenie).

Prinášame Vám podrobný prehľad zliav v jednotlivých bankách, ktoré je možné využiť, aby ste mali účet lacnejší, alebo zdarma.

 

VÚB – VÚB účet

Cena podľa cenníka: 6,00 €

50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.
100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.
Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:
•    čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
•    čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
•    kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
•    sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
•    priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €
•    La Vita - vlastníctvo aktívneho životného poistenia
100% zľava na účty zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding po dobu 12 mesiacov od zriadenia účtu  za podmienky riadneho a včasného  splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Tatra banka – Tatra Personal

Cena podľa cenníka: 7,00 €

50% zľavu získate, ak využijete za sledované obdobie aspoň dve inovácie od Tatra banky (VIAMO, bezkontaktné Mobilné platby, mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo výber hotovosti z bankomatu mobilom, Hlasovú biometriu alebo Spending report v Internet bankinguTB), alebo manželia získajú zľavu, ak majú obaja v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a predložia sobášny list.
100% zľavu získate, ak skombinujete dve 50% zľavy, alebo ak každodenná suma zostatku vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia bude vo výške viac ako 20.000 €.


Slovenská sporiteľňa – Osobný účet

Cena podľa cenníka: 5,90 €

50% zľava z poplatku za vedenie účtu pri realizácií v sledovanom období súčasne: 
•    bezhotovostné platby kartou vo výške min. 100 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
•    min. 1 pravidelnú platbu (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
•    min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
100% zľava z poplatku za vedenie účtu pri realizácií v sledovanom období súčasne: 
•    bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
•    min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
•    min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
•    alebo ak aktíva klienta v sledovanom období dosiahnu 15 000 € 
•    alebo ak aktívne využíva platobnú kartu vydanú k Business účtu 

ČSOB – Účet Pohoda

Cena podľa cenníka: 6,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 
Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby
100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

UniCredit Bank – U konto

Cena podľa cenníka: 8,00 €

100% zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 400 €.

Poštová banka - UŽITOČNÝ ÚČET

Cena podľa cenníka: 5,00 €

Bez poskytnutia zliav

OTP – Aktívny účet

Cena podľa cenníka: 6,00 €

50 % zľava z poplatku za vedenie účtu pri Aktívnom klientovi (pripísanie mzdy alebo iného príjmu vo výške minimálne 300 €, realizovanie minimálne 3 platieb platobnou kartou vydanou k bežnému účtu, realizovanie minimálne 1 platby prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo 1 platby prostredníctvom inkasa z bežného účtu.
100% zľava z poplatku za vedenie účtu pri Aktívnom klientovi a zároveň priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac min. 10 000 €.
Manželská zľava: 50% z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ak majú vedené dva samostatné Aktívne účty. 
Podmienkou získania 100% zľavy z poplatku za vedenie Aktívneho účtu je manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je  min.10 000 €.

Prima banka - Osobný účet

Cena podľa cenníka: 3,90 €

100% zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 10 000 EUR.
Okrem toho banka vráti klientovi z každej platby kartou 0,50% zo zaplatenej sumy (zaplatením kartou 780 € mesačne je účet zadarmo).

Raiffeisen BANK – ÚČET

Cena podľa cenníka: 5,50 €

Banka neposkytuje žiadne zľavy

Oberbank – Účet Klasik

Cena podľa cenníka: 2,00 €

Banka neposkytuje žiadne zľavy

BKS Bank – Premium konto

Cena podľa cenníka: 3,50 €

Banka neposkytuje žiadne zľavy

mBank - mKonto

Cena podľa cenníka:  0 €  pre všetkých klientov

Privatbanka – Konto Plus

Cena podľa cenníka:  0 € pre všetkých klientov

Fio banka - Fio osobný účet

Cena podľa cenníka:  0 € pre všetkých klientov

 

Zľavy platné k 27.9.2018

 

Porovnanie všetkých dostupných účtov TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách